Hírek, információk időrendben
Vissza

2020.09.02

2020/2021 őszi érettségivel kapcsolatos tájékoztatás

 

Előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelvekből, informatikából, valamint olyan tantárgyakból lehetséges, amelyeknek tanulása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul.

Az érettségi vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. szeptember 7.

A 2020. október-novemberi érettségi vizsgákra vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi oldalakon olvasható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok

 

Saját jelentkezési lapunk itt érhető el.

 

A Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum tanulóinak figyelmébe:

§  A jelentkezés lebonyolítása: óraközi szünetekben, illetve a kora délutáni órákban.

§  A jelentkezés helyszíne: főépület 109. iroda.

§  A jelentkezéseket rögzíti: Balázs Ödönné tanárnő.

§  A jelentkezéshez vinni kell:

§  személyi igazolványt,

§  lakcímkártyát,

§  diákigazolványt,

§  a már letett érettségi vizsgáról kiállított törzslapkivonatot (ha van ilyen),

§  amennyiben a tanuló kedvezményre vagy mentességre jogosult (SNI/BTM), a szakértői vélemény másolatát, és az igénybevételre vonatkozó kérelmet.

Külsős jelentkezők figyelmébe:

A jelentkezés lebonyolítása: 2020. szeptember 2-tól -7-ig (szerda-hétfő), 12:00-16:00 óráig,

A jelentkezés helyszíne:  A Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. 109 irodája.

A jelentkezéseket rögzíti: Balázs Ödönné tanárnő.

A jelentkezéshez vinni kell:

§  személyi igazolványt,

§  lakcímkártyát,

§  diákigazolványt,

§  a már letett érettségi vizsgáról kiállított törzslapkivonatot (ha van ilyen),

§  amennyiben a tanuló kedvezményre vagy mentességre jogosult (SNI/BTM), a
            szakértői vélemény másolatát, és az igénybevételre vonatkozó kérelmet,

§  saját iskolájának igazgatója által kiállított igazolást az érettségire jelentkezés
            tanulmányi feltételeinek meglétéről (itt letölthető dokumentum)
,

§  bizonyítványát, valamint másolatot az osztályozó vizsga teljesítésére vonatkozó
            bejegyzést tartalmazó oldalakról,

§  előrehozott érettségi esetén a saját iskolája által kiállított tanulói jogviszony igazolást.

A JELENTKEZÉS LEBONYOLÍTÁSA SORÁN A MASZK HASZNÁLATA ÉS A PORTÁNÁL TÖRTÉNŐ KÉZFERTŐTLENÍTÉS KÖTELEZŐ!2020.08.24
2020.07.132020.07.10

Kedves Szülők!

 

Kérném a csatolt nyomtatványokat kitöltve minél hamarabb visszajuttatni hozzám, akár emailen is.

 

Akinek nincs kedvezménye annak elég a hozzájáruló nyilatkozatot kitölteni, ha van kedvezmény akkor a 8-as számú mellékletet és esetleg a rgyk vagy a tartós betegség határozatának a másolatát is kérem csatolni.

 

A csoportos beszedést állítsa be mindenki, kezdő dátumnak azt a napot írja be amikor megadja a megbízást.

 

Aki nem tudja így visszaküldeni az iskola portáján van kitéve nyomtatvány kitöltheti ott is és adja le ugyanoda.

 

Ha valaki nem szeretne tovább étkezni akkor a túlfizetést a 17-es számú nyomtatvány kitöltésével igényelhetik vissza.

 

Bármilyen kérdés esetén keressenek.

 

Köszönöm:

 

Barna Zsuzsanna

élelmezésszervező

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Medgyessy Ferenc Gimnázium

+36-30/464-7679

 
Szülői tájékoztató
Hozzájáruló nyilatkozat
8. sz. melléklet
17. sz. melléklet2020.06.26


2020.06.15

Felkészítő tanárát, Borbélyné dr. Bacsó Viktóriát idézem:
"A hétvégén lezajlott az országos TUDOK természettudományos és innovációs verseny.
Szabó Dániel Dénes 11.E osztályos tanulónk a "Felhőben az egészségünk" című fizikai-természettudományos projekttel elnyerte a verseny legnagyobb kitüntetését a Nagydíjat, és egyben 30 pontot kapott az egyetemi továbbtanulásához!
Ezen túl pályázhat a Nobel-díj delegációba, ahová többlépcsős kiválasztással kerülhet a dobogós diákok közül egyetlen tanuló. Felkészülésünket az NTP-MTTD-19-0125 azonosítójú pályázat és a Debreceni Egyetem Fizikai Innováció Kutatóműhelye támogatta."

Mindkettőjüknek gratulálunk!

2020.06.07
Érettségiző osztályaink tablói

A 12.D tablója egy országos tablóversenyen különdíjat kapott: http://www.dehir.hu/debrecen/ket-debreceni-gimnazium-tabloja-vitte-el-a-palmat-az-orszagos-versenyen/2020/06/06/?fbclid=IwAR0JAlJEwT39YOiBILJ-7VYDpoMjYtm9V8LMXEylllg7OtiYA5I_uG5be3I


2020.06.04

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

Rendkívüli történelemóra a Nemzeti Összetartozás Napján (Trianon100): https://www.youtube.com/watch?v=oiwBCOpw44o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1V0HggcLX1DQyotAnyyB3Ne8RgrAI67OuCphcmcmICW7EvR6ZSRduncC0 

Apponyi Albert gróf párizsi beszéde: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_beszede_forraskozles/

Csík Zenekar – Hazám, hazám: https://www.youtube.com/watch?list=RD5SJnjCE_aPg&v=5SJnjCE_aPg&feature=emb_rel_end

 

A beszéd – Apponyi a magyar ügy védelmében címmel látható történelmi dráma a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából június 4-én 20 óra 15 perckor a Duna Televízióban


2020.06.04

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról 2010 óta a nemzeti összetartozás napján emlékezünk meg. 

 A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait.

 Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához. A döntés 23,4 millió lakost érintett, Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt.

 Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

 A törvény preambuluma így szól:

"Mi, az Országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alaptörvényben rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk:"

 Emlékezésképpen egy az akkor íródott versek közül:

JUHÁSZ GYULA: TRIANON
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
 
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
 
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?
 
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
 
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!


Szarka Tamás Kézfogás című dala:  https://www.youtube.com/watch?v=kzalcg5V4OY

és a Nemzeti Összetartozás Napja - "Összetartozunk" című kisfilm:  https://www.youtube.com/watch?v=tpn69ywZCqE&t=453s
2020.06.03
Görögkatolikus hit- és erkölcstan oktatás a 2020/2021-es tanévben.  Levél a szülőkhöz   Hittanos plakát
2020.06.02
Református hit- és erkölcstan oktatás a 2020/2021-es tanévben. Tájékoztató.2020.05.27
 

Kedves Szülők!

 

A 2020/2021 tanévi étkezéshez kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a

-www.diminfo.hu web oldalon

- az iskola honlapján (itt)

-a krétában

 

Az igénylés leadásának módja változott. Az idei nyomtatványok szerkeszthető formában kerültek feltöltésre, az adatok kitöltése után e-mailben kell visszaküldeni a barna.zsuzsanna@diminfo.hu  címre

Kedvezmény nélkül:

 • hozzájáruló nyilatkozat szükséges,

Kedvezményes étkezés:

 • hozzájáruló nyilatkozat, 8-as számú melléklet az igényelni kívánt kedvezmény pontos megjelölésével
 • 9-es számú melléklet a nevelésbe vett gyermek esetén.

Nagycsaládosok esetén külön igazolást nem kell benyújtani a nyomtatványok mellé, egyéb esetben:

       -      tartósan beteg

       -      rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

       -      nevelésbe vett gyermek esetén

a kedvezmény igényléséhez szükséges igazolást vagy határozat másolatát csatolni kell az e-mailben.

 

Amennyiben semmilyen módon nem tudja megoldani az e-mailben való visszaküldést, akkor a nyomtatványok elérhetőek az iskola portáján, amelyet kitöltés után ugyanoda kérek visszajuttatni.

 

Az étkezési térítési díj megfizetése:

 

A 2020/2021-es tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában!  A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.

A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

 

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

 

Barna Zsuzsanna

élelmezésszervező

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Medgyessy Ferenc Gimnázium

+36-30/464-7679


Mellékletek: Szülői téjékoztató  Élelmezésszervezők  Hozzájáruló nyilatkozat  8.sz.melléklet  9.sz.melléklet


2020.05.18
 
A pályázati kiírás teljes terjedelemben itt, a verslista pedig itt olvasható.


2020.04.09
Igazgató úr levele végzős diákjainknak


2020.04.082020.04.07
leendő 7-10. évfolyam E osztályos tanulóinknak leendő 11-12. évfolyamos tanulóinknak
tehetséggondozó délutáni foglalkozások rekreációs délutáni foglalkozások középszintű fakultációk emeltszintű fakultációk
3D modellezés énekkar angol angol
angol nyelv film"Kör" balett balett
animáció rajz biológia biológia
ECDL színjátszás digitális grafika digitális grafika
film és irodalom tánc etika etika
fizika   fizika fizika
holland nyelv   földrajz földrajz
kémia   francia francia
kreatív írás   informatika informatika
magyar   kémia kémia
matematika   magyar magyar
német nyelv   matematika matematika
olasz nyelv   médiaismeret médiaismeret
orosz nyelv   modern tánc modern tánc
robotika   művészettörténet művészettörténet
természetismeret   német német
történelem   olasz olasz
orosz orosz
társadalomismeret társadalomismeret
testnevelés testnevelés
történelem történelem
vizuális kultúra vizuális kultúra


2020.04.07

EINDULT DEBRECEN ÚJ KULTURÁLIS FACEBOOK-OLDALA

Elindult a debreceni önkormányzat kulturális intézményeinek közösségi média-aktivitását összefogó és támogató Facebook-oldal, a DEkulT.

Száz éve annak, hogy a trianoni békediktátum szétszakította a történelmi Magyarországot. Debrecen földrajzi helyzete és kulturális életének gazdagsága azonban lehetővé teszi, hogy intenzíven ápolja a kapcsolatot a hozzánk közeli, határon túli magyar településekkel. Az új oldal célja, hogy egyrészt városunk lakosai körében erősítse a kultúra összetartó erejét, másrészt, hogy még szorosabbra fűzze a szálakat a határokon innen és túli közösségekkel a virtuális térben is, illetve a virtuális térnek köszönhetően. A DekulT egyrészt Debrecenhez kötődő tartalmakat fog közölni, azon célból is, hogy még láthatóbbá tegye a város gazdag kulturális életét, másrészt kulturális közösségi aktivitásokat igyekszik generálni és koordinálni. 

Sajnos az utóbbi napokban a Magyarországon kihirdetett koronavírus-veszélyhelyzet is indokolja az online kulturális aktivitásokat, hiszen az emberek egészségének megőrzése érdekében Debrecen kulturális intézményei határozatlan ideig nem látogathatók.

A kultúra is sokat tehet azért, hogy együtt átvészeljük ezeket a heteket, ezért a DekulT igyekszik hozzájárulni a távoktatáshoz csakúgy, mint a szabadidő eltöltéséhez. Facebook-oldalunk ebben segíti a debrecenieket és a Debrecenhez kötődő sok-sok magyar települést!

A DEkulT Facebook-oldal mindenki számára ide kattintva elérhető.

A DEkulT Facebook-oldalon Debrecennel és a régióval kapcsolatos képeket, videókat, írásokat teszünk közzé, emellett várjuk a város, valamint a határon inneni és túli települések lakosságának aktivitását a témához szorosan kapcsolódó tartalmak megosztásával.

Jelige: Kultúránk – ami összetart.

Kérünk mindenkit, hogy posztjaiban jelölje meg a #DEkulT hashtag-et.

A Facebook-oldal adminisztrátoraival a következő e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot: culturedeb@gmail.com 

Debrecen, 2020. március 19.2020.03.27
Rábai-Biró Marianna tanárnőtől kaptuk:

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy hétfőn Székely Zsófia és Mile Boglárka 9.E osztályos tanulók Megyei Német Irodalmi Olvasó Versenyen vettek részt - természetesen otthonról, a Redmenta segítségével.
A lányok a Nibelungenlied feldolgozását olvasták el németül - szuper ügyes teljesítmény, ha hozzátesszük, hogy csak szeptember óta tanulják a nyelvet. 
Ma kaptam a jó hírt, hogy Mile Bogi első helyezést ért el a kategóriájában! 
Csak szerettem volna megosztani Veletek ezt a szép eredményt! 

Kedves Mariann!
A versenyen" Das Niebelungenlied" kategóriában Mile Boglárka 1. helyezést ért el!

Gratulálok neki és neked is!

Az ajándékot sajnos csak akkor tudom küldeni, ha újra visszamehetünk a suliba dolgozni.

Kitartást kívánok!

Üdvözlettel:

Kocsisné Illés Zita

 

Köszönjük, és mi is gratulálunk!2020.03.22

Kedves Medgyessys Közösség!


Az előző tájékoztatók alapján elkészült a MFG és MSZG DIGITÁLIS MUNKAREND VALÓS IDEJŰ/KONZULTÁCIÓS ÓRAREND .

Ez terv mindenki számára megadja (egyidejűleg akár egy egész osztály részére is ) a valós idejű konzultáció, feladat megbeszélés, kérdezés, magyarázat lehetőségét. A konzultációs órarend két részből áll (általános gimnáziumi;  "művészeti tárgyak/készségtárgyak/projekt tárgyak"). A foglalkozásokon való részvétel közös érdekünk és mindenki számára ajánlott. Ha valaki nem vesz részt a hiányzást nem kell igazolnia. Technikai okok miatti hiányzást a visszajelzések alapján próbáljuk korrigálni.


 A nem valós idejű ( határidő és ütemezés betartása mellet mindenki akkor végzi amikor erre lehetősége van) munkaforma a továbbiakban is a szaktanár irányítása mellet szabadon szervezhető a Kréta rendszerben kötelező dokumentálás mellet. A KRÉTÁBAN a pedagógusok vezetik a naplót, a házi feladat és üzenetek felületen keresztül pedig szervezik, ütemezik a feladatokat, informálják a diákokat, szülőket. Az előző tájékoztatóban megadott szoftverek/alkalmazások használata keret jelleggel kötelező. Azonban ezeken szolgáltatásokon keresztül a szaktanár és a diákok megbeszélése alapján bármelyik hatékonynak látszó program/platform használható. Miden munkaformához két szoftver került kijelölésre egy preferált és egy tartalék. 

A számonkérés , értékelés, osztályozás a REDMENTA rendszeren keresztül a Kréta rendszerben dokumentálva történik. A REDMENTA mellet az érintettek egyetértésével más szoftverek is használhatóak.

Az első hét tervező munkája után, már a megadott szabályok szerint kell dolgoznunk mert ezek a célravezetőek (függetlenül attól, hogy még számos ötlet van mindenki tarsolyában). A tapasztalatok és aktualitások függvényében egy hét teszt üzem után lehetnek módosítások. Ha  bármi változik ezen a felületen mindenkit haladéktalanul értesítünk.


Kérem a munka során az alábbi szempontok figyelembe vételét:

motto: Ubi concordia, ibi victoria (Ahol egyetértés/összhang van, ott van a győzelem.)

Mértékletesség, arányosság, higgadtság, bölcsesség!

Az internetes és telefonos kommunikáció esetében kerüljük a felesleges, redundáns információ cserét, a nagyméretű fájlok küldését és a videó kapcsolatokat. Hálózatban játszott játék és tartalom szolgáltatás estén az internetet nagymértékben terhelő beállításokat (pl, 4K Netflix). Ez a szolgáltatók kérése is mert így őrizhető meg a kommunikációs rendszerek működési stabilitása. 

"Javasolt az alábbi módszertani szempontok figyelembe vétele a digitális munkarend esetében:

A tananyagok, feladatok meghatározásánál, kiosztásánál szükséges figyelembe venni a pedagógusnak és az intézménynek is, hogy a tanulónak az otthonában rendelkezésre állnak-e a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök, szoftverek, illetve az internet elérés.

A digitális munkarendben történő tanítás eszközeiről, részleteiről, elvárásairól szükséges a tanulók, a szülők, törvényes képviselők teljes körű, részletes tájékoztatása.

A digitális munkarendben, otthoni körülmények között történő oktatás értelemszerűen nem lehet tükörképe az iskolában történő, korábban megszokott  hagyományos tanításnak. A jelenlegi tanításra más szemlélettel kell tekinteni. 

Javasolt, hogy elsősorban ne 45 perces digitális órákban gondolkodjunk, és különösen ne  várjuk  el, hogy egész nap ott üljön a számítógép előtt a gyermek, hanem  amely  tantárgy megengedi, ott adjunk lehetőséget arra, hogy  saját  időbeosztásuk  szerint  oldhassák meg a feladatokat, amellyel a helyes időbeosztást, felelősséget is erősíthetjük bennük.

Javasolt, hogy az információ átadásának alakítsanak ki egy rendszerességet (például az adott tantárgyból egy megadott időszakban vagy időpontban tölti fel a pedagógus az ismeretanyagot, feladatokat). Az elvárások tekintetében pedig egyszerű és egyértelmű, időben tartható elvárásokat fogalmazódjanak meg.

A tanítás során elsősorban a pozitív motivációra helyeződjön a hangsúly, a gyermekek ne egy további korlátnak éljék meg ezt a helyzetet, hanem egy különleges tanulási módnak. Fontos tekintettel lenni arra, hogy a nevelés-oktatás munka során a középpontban a digitális munkarend során is a gyermek áll."

 

Segítség digitális munka  otthoni megszervezéséhez:

https://m.eduline.hu/campus_life/20200319_Harom_remek_alkalmazas_a_hatekony_idobeosztashoz  

Tisztelettel:

Fekete József

MFG és MSZG-Digitális órarend/ szakgimnáziumi művészeti képzések / gimnáziumi művészeti tárgyak

MFG és MSZG DIGITÁLIS MUNKAREND VALÓS IDEJŰ/KONZULTÁCIÓS ÓRAREND


2020.03.19
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel az étkezést igénylő óvodás és iskolás gyermekek szülei részére lehetőséget biztosítunk az ebéd egyszer használatos edényben történő elvitelére az alább felsorolt ügyeletes óvodák elkülönített területén (udvar, vagy előtér) hétköznapokon 11 és12 óra között.
Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.)
A rendelés a saját iskola/óvoda élelmezésszervezőjénél/óvodatitkáránál telefonon történik. Előre maximum egy heti rendelést lehet leadni!
Élelmezés szervező: Barna Zsuzsanna, telefonszáma: 06 30 464 7679
Minden nap 9:30-ig lehet megrendelni, illetve lemondani a következő napi étkezést.
A tanév közben érvényes étkezési térítési díjak, illetve kedvezmények lesznek érvényben.
A térítési díj befizetésére csak bankkártyás fizetési móddal lesz lehetőség a www.diminfo.hu weboldalon található szülői felületen keresztül adott hónap 1-10-ig.
  
Hajnal János
Debreceni Intézményműködtető Központ
igazgatója2020.03.18
Barkó Szabolcs tanár úr kérése:

Fazekas Fanninak (11.b) lehetősége van bejutni egy országos szavaló verseny 10 fős döntőjébe, amit (jobb esetben, ha a körülmények engedik) nyáron Zánkán egy felkészítő tábor előzne meg. Itt neves kortárs írók, színházi emberek foglalkoznának velük, hogy még inkább csiszolják képességeiket, tudásukat.

A verseny nagyon szoros, épp ezért kérnék meg mindenkit a mozgósítás és a digitális átállás jegyében, hogy az alábbi két linken és platformon egyaránt szavazzon, ha szeretne nekünk segíteni céljaink elérésében. Egy-két kattintás, de Fanninak sokat jelentene! 😊
Köszönünk minden eddigi szavazatot, s egyben kérlek benneteket a további voksok leadására.


2020.03.16

Kedves Diákok!

Ebben a „Rendkívüli „ helyzetben is szükséges, hogy megőrizzük mentális egészségünket.

Amennyiben szükségesnek érzitek a lelki támogatást, pszichés tanácsadást, a következő felületeken vagyok elérhető:

       Email: szbalazserika.mfg@gmail.com tel: 30-309-8435

       Messenger nevem: Hajdina Virág

       Elérhető vagyok ezeken a felületeken:

       hétfő: 8-13ó, kedd: 14-17ó, szerda: 13-17ó, csütörtök: 8-13ó, péntek: 8-13ó

Mindenkinek kitartást, nyugalmat kívánok addig is, amíg személyesen nem tudunk találkozni!

Üdv: Szabóné Balázs Erika Iskolapszichológus

A szülőknek írt levél itt olvasható.

Továbbá: SEGÉDANYAG SZÜLŐKNEK/GONDVISELŐKNEK A KORONAVÍRUSSAL (COVID-19) VALÓ CSALÁDI MEGKÜZDÉSHEZ2020.03.16
Az iskolai étkeztetés határozatlan ideig szünetel.


2020.03.14
Kedves Medgyessys közösség!
2020-03-13 -án, 21.15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök akciótervet tett közzé(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol). Ez egy új  helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:
2020-03-16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig rendkívüli tanítási szünet lép életbe
A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van. 
További tájékoztatásig nincs teendő.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapokon ( https://koronavirus.gov.hu https://www.nnk.gov.hu/ ), az intézményi honlapon (http://www.medgyessygimnazium.hu), a hivatalos Medgyessys Facebook profilon (https://www.facebook.com/medgyessygimi/) és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak. Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskola közösség tagjaival. Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében, mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását.
Intézményvezetői ügyeleti telefonszám: 06-30-4647-618
Az iskola közösség tagjainak megértését, segítségét előre is köszönjük!  
Tisztelettel:
Fekete József


2020.03.13
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága kérésére a csatolt WHO tájékoztatót küldjük Önnek a fertőtlenítő kézmosásról.
Kérjük, hogy a tájékoztatót az intézményben szokásos módon tegye közzé, megismerhetővé az intézményben tanuló gyermekek, tanulók és a dolgozók részére.

Budapest, 2020. március 13. 

Tisztelettel:
Oktatási Hivatal
who_a_fertotlenito_kezmosas_menete.pdf


2020.03.12
Felkészítő tanára: Szép Magdolna és Borbélyné dr. Bacsó Viktória

Gratulálunk!


2020.03.12


2020.03.10


Ungai Amanda oklevelének helye

Gratulálunk mindannyiuknak!2020.03.06
Külföldi Nyelvoktatási Program - friss hírek: https://www.knyp.hu/hu/hirek

2020.03.06
Külföldi Nyelvoktatási Program - csoportos pályázat

A Tempus Közalapítvány arra a kérdésre, miként lehet a már véglegesített adatfelvitelben a hibákat (például szülő születési helye, ideje, tanuló nyelvi szintje) javítani a következő választ adta:
Ha a szülői nyilatkozat letöltése még nem történt meg, akkor abban az esetben, ha valamely alapadatát (törzsadat) elrontotta a javítás elvégezhető.
(Ezen a héten a szülői nyilatkozatok letöltését biztosan nem fogjuk tudni elvégezni, ezért hétfő reggelig a szükséges javítást mindenki elvégezheti.)

A „Tanuló adatai” menüpontra kattintva elérhető az adatlap, melyet az „Újranyitás” gombbal tehet ismét szerkeszthetővé."

Ezután ismét a "Véglegesítés" gombra kell kattintani.


2020.03.05  

Mire pályázhatnak?

eszköztámogatásra

útiköltség-támogatásra

sportpályafutáshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra2020.03.05 MEGHÍVÓK2020.03.04

Fontosabb hivatkozások a Külföldi Nyelvtanulási Program csoportos pályázatával kapcsolatban:
https://www.knyp.hu/hu/tudastar/csoportos-nyelviskolai-palyazat-lepesrol-lepesre

Regisztráció lépései

Szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozat


2020.03.04

IGAZGATÓI KÖZLEMÉNY

A Tempus Közalapítvány tájékoztatása alapján az alábbi információkat osztjuk meg a külföldi nyelvtanulásban érintettek közösségével:

Sajnos az előzetes ütemterv, amit a Debreceni Tankerületi Központtal egyeztetve készítettünk nem tartható, mert a Tempus Közalapítvány a túlterheltség miatt nem tudja elvégezni a regisztrációk ellenőrzését. Ezért a szülői nyilatkozatok aláírása csak egy később megjelölt időpontban lehetséges. Így a március 4-re és 5-re tervezett szülői aláírás elmarad.

A tájékoztató szülői értekezletet azonban az érdeklődők számára megtartjuk. (A megjelenés nem kötelező.)

Az aláírás időpontjáról, illetve az időközben keletkező információkról Krétán és a weblapon keresztül tudjuk tájékoztatni Önöket.

Szíves megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Fekete József 2020.03.04

TANULÓ VAGYOK – JÓL ÁLLOK A PÁLYÁZATOMMAL?

 


forrás: https://www.knyp.hu/hu/hirek/tanulo-vagyok-jol-allok-a-palyazatommal/

2020.03.02
2020.03.02
 
"Örömmel értesítelek Benneteket, hogy a VII. Detvay Zsuzsanna Improvizációs Emlékversenyen, Budapesten 2020. 03.01-én ismét eredményesen szerepeltek táncosaink.
Eredmények:
Szakgimnázium kategória improvizáció:
1. helyezés: Szabó Sára 11.c
3. helyezés: Bede Róbert 11.d
Különdíj: Bede Róbert 11.d
Görög Nóra ugyan nem ért el helyezést, de csodálatosan táncolt"


Köszönjük Lévai Emese tanárnőnek, és mindnyájuknak gratulálunk!

2020.02.29
 
Kedves Szülők!

Ahhoz, hogy az intézmény a csoportos külföldi nyelvtanulási program pályázatához hozzá tudjon rendelni tanulót, a tanulónak előzetesen regisztrálnia kell az online pályázati felületen. (Tehát itt: https://www.knyp.hu/hu/palyazom ) 
A tanulót nem az intézménye regisztrálja, hanem a tanuló maga tudja elvégezni a regisztrációt (kiskorú tanuló esetében a szülő(k)/gondviselő végezheti el a regisztrációt).

Csak regisztrált tanulót tudunk felvenni az intézményi pályázatba.

Az intézményi pályázatba felvett tanulók számára a pályázati rendszer generálja a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT.
Ennek aláírására március 4-én (szerdán) 17:00 kezdettel az iskola aulájában szülői értekezletet tartunk. Ekkor a kinyomtatott NYILATKOZATokat a csoportkísérő tanárok előtt kell (az aláírók személyének és okmányainak ellenőrzésével) a szülő(k)nek/gondviselőnek aláírni. (Személyesen aláírni egyéb, kizárólag hatóság által hitelesített formában is lehet, amennyiben speciális körülmények miatt a személyes aláírás a pályázó intézményben akadályokba ütközik.)

A hitelesen benyújtott NYILATKOZAT a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.
  
Azok számára, akik a szerdai szülői értekezletre nem tudnak eljönni, márcis 5-én csütörtökön 14:00 - 17:00 óráig lesz lehetőség a  NYILATKOZAT aláírására az első emeleti előtérben.

Segítség a regisztrációhoz és az aláírással kapcsolatos kérdésekhez: https://www.knyp.hu/hu/tudastar/csoportos-nyelviskolai-palyazat-lepesrol-lepesre2020.02.26
 


2020.02.26
 2020.02.25
 
M3-as metró alkotói pályázázat
Az M3-as metróvonal felújítása a főváros egyik legrégebben várt és leginkább figyelemmel kísért nagyberuházása. Az északi szakasz már megújult, a vonal déli részén munkálatok folynak, a belvárosban pedig korszerűsítésre várnak az állomások és a pályaszerkezet. 2018-ban egy alkotói pályázatot írtunk ki a metrófelújítással kapcsolatban, amire az ország számos területéről érkeztek pályaművek. Mivel az esemény nagy sikerrel zárult, ezért idén ismét várjuk a 3-23 éves pályázók alkotásait, egyénileg vagy csoportban (maximum 5 fő), az alábbi témakörökben:
1. LOGÓ-, VAGY KABALATERV – Minden szervezet egyik legfontosabb szimbóluma a logó, vagy kabala, hiszen az emberek ezzel találkoznak először, ezzel azonosítják azt. Te milyen arculati elemet terveznél a megújuló M3-as metrónak?
2. MUTASD BE A VONAL VALAMELYIK ÁLLOMÁSÁT! – Tetszőleges eszközzel ábrázold az Újpest-központ – Kőbánya-Kispest közötti metróállomások valamelyikét, ahogyan csak Te látod! Kíváncsiak vagyunk arra is, vajon Neked melyik a kedvenced és miért?
3. HOGYAN NÉZNE KI A KEDVENC ÁLLOMÁSOD, HA TE TERVEZNÉD MEG? – A látványtervek mindenki számára fogódzót adnak ahhoz, milyen lesz az elkészült metróállomás. Új szerelvények, állomási bútorok, burkolat - a fantázia ebben az esetben nem kell, hogy a rekonstrukció keretösszegéhez igazodjon!
4. ÍRJ EGY TÖRTÉNETET AZ M3-AS METRÓRÓL! – Biztosan történt már Veled is olyan eset, ami az M3-as metróhoz kapcsolódik. Egy szerelmes pillantás, egy vicces momentum, egy nem hétköznapi esemény. Írd meg, illusztráld fotóval, rendezz kisfilmet, vagy mutasd be, ahogyan szeretnéd!
5. TEDD ZÖLDEBBÉ A KÉK METRÓT! – A környezetvédelem a XXI. század egyik legfontosabb témája, hiszen elemi érdekünk tenni azért, hogy az utókornak megőrizzük a bolygót, ne szennyezzük tovább, tudatosan használjuk fel erőforrásait. Hogyan kapcsolódik ehhez a metróközlekedés? Rád vár a feladat, hogy ezt bemutassad!
KATEGÓRIÁK: Rajz, festmény, grafika, fotó, videó, plakát, kollázs, szabadon választott technika.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. február 20. - május 20.
BEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGEK: Interneten keresztül e-mailben az m3palyazat@bkv.hu címre. Postai úton a 1980 Budapest 8, postafiók 11, az Iktatónak címezve, „MFPI” jelzéssel. Személyesen a 1072 Budapest, Akácfa utca 15. címre, „MFPI” jelzéssel.
FONTOS! Minden műnek tartalmaznia kell az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét (e-mail, telefon), kiskorúak esetén a szülő, vagy felkészítőtanár elérhetősége szükséges. Amennyiben fontosnak érzi, a pályázó röviden leírhatja, milyen gondolat állt a mű elkészítése mögött. Egyénileg és csoportban is (maximum 5 fő) lehet pályázni! A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt. szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
NYEREMÉNYEK: Ünnepélyes díjátadót tartunk a budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában júniusban, ahol egy hónapon át megtekinthetők lesznek a nyertes alkotások. Ezen kívül számos nagyszerű díj is vár a helyezettekre, köszönhetően bőkezű támogatóinknak:
· TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: http://m3felujitas.hu/node/496
· KÉRDÉS-ÉSZREVÉTEL: m3palyazat@bkv.hu

2020.02.25
11. Debreceni Ifjúsági Városi focikupa
A Debreceni Ifjúsági Nonprofit KFT., mint a Debreceni Ifjúsági Ház üzemeltetője, sikeresen pályázott a Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Alprogramjában, melynek keretében támogatást nyert a Debreceni Ifjúsági Városi Focikupa megrendezésére.
A tervezett program időpontja 2020. március 21. szombat.
Helyszín: DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma (Debrecen, Széchenyi u. 58, 4025)
A mérkőzések időtartama 2x8 perc, az amatőr csapatok egyenes kieséses rendszerben fognak egymással ringbe szállni. A helyszín nyújtotta többmérkőzéses lehetőség biztosítja a folyamatos lebonyolítást.
Várjuk amatőr fiú és lány csapatok jelentkezését (5+1 fős).
A csapatok nevezési díja 500 HUF / csapatonként.
Jelentkezni lehet az alábbi email címen: info@ifihazdebrecen.hu 2020. március 16-ig. Fel kell tüntetni az intézmény nevét, csapatnevét, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, email címét.

2020.02.25
Sakk és matematika versenykiírása
A verseny célja:  Lehetőséget adni a sakkot és a matematikát egyaránt kedvelőknek a  versenyszerű  megmérettetésre, a barátságok elmélyítésére.
Rendezők: A HB Megyei Sakkszövetség és a DE Matematikai Intézete.
Fővédnök: Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Megye Közgyűlésének Elnöke.
A verseny ideje: 2020. április 25.
A verseny helye: Debrecen, Egyetem tér 1., Matematikai Intézet.
Résztvevők: Korlátozás nélkül, de elsősorban diákoknak (25 év alattiaknak) ajánlott.
Lebonyolítás: A résztvevők négy  csoportban:   legfeljebb 6. évf., 8. évf., 10. évf.  diákjai, és ennél idősebbek versenyeznek egymással.  
Két csoport (a létszám kb. fele) délelőtt sakkozik, délután matematikai feladatokat (sakkhoz kötötteket, de csak a sakktáblát és a lépéseket kell ismerni) old meg, A  másik két csoport  fordítva.
A sakkozásnál 5 fordulós svájci rendszerű rapid verseny van, 15 perc + 3 mp bónusz idővel. A matematikánál 5 feladat megoldása 2 óra alatt, utána megbeszélés.
Díjazás:  Minden csoportban:  az I. helyezett fiú és lány kupát kap, mindenki kap oklevelet és (életkorának megfelelő) matematikai versenyfeladatokat tartalmazó könyvet.   
Csoportonként az I. helyek megállapítása: 1) a szerzett pontok összege alapján, sakknál győzelem 10, döntetlen 5 pont, matematikánál feladatonként maximum 10 pont.  2) pontegyenlőség esetén az egyenletesebb teljesítmény dönt, azaz ahol a sakknál és a matematikánál szerzett pontok különbsége kisebb. 3) sorsolás.
Óvásra a forduló befejezése után 15 percig van lehetőség 10.000 Ft befizetésével egyidejűleg, amely jogos óvás esetén visszajár. Esetleges óvásnál a versenybíróság dönt.  
Megengedett késési idő 10 perc.
Nevezési díj:  egységesen  3000 Ft., határidő után 3500 Ft.
Nevezés: Száva Miklós,   tel: 06-20–433–6029,    e-mail: szavam@gmail.com
Nevezési határidő:   2020. 04. 23-án 20 óráig.
 Versenyprogram: ápr. 25-én  
 8.30 - 9.30 regisztráció   9.40 - 9.50  megnyitó  
10.00 - 13.00  sakkverseny folyamatosan matematika verseny és megbeszélése 
14.00 - 17. 00  sakkverseny folyamatosan matematika verseny és megbeszélése
17.30. eredményhirdetés
A változtatás jogát a rendezőség fenntartja.
Szeretettel várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket.
                                                       dr. Kántor Sándor   (36 – 30 – 9206 – 190)   


2020.02.25


2020.02.25
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Iskolarádiós műsor a második óra első részében

2020.02.24
  PÉNZ7 – PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT - 2020. MÁRCIUS 2-6

Iskolai programok:

Március 4. szerda 10:45-11:30 azaz 4. órában a 71. teremben
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapitvány (MVA) bemutatója Pénz a Jövődhöz programról, melynek keretében vállalkozás indításhoz 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak.

Március 4. szerda 12:45-13:30 azaz 6. órában a 71. teremben
ERSTE Bank előadás a banki szolgáltatásokról és a digitalizáció fontosságáról

Március 5. csüt. 12:45-13:30 azaz 6. órában a könyvtárban
Pénzügyi TABU társasjáték kipróbálása és a játék megismerése

Március 5. csüt 13:35-15:15 azaz 7-8. órák a könyvtárban
ERSTE Bank előadás a banki szolgáltatásokról és a digitalizáció fontosságáról

Február 27-ig lehet jelentkezni ezekre az órákra az igazgatóhelyettesi irodában.2020.02.202020.02.18


Ide kattintva olvasható a pályázati kiírás. Utazni vágyó diákok jelentkezését várjuk!

2020.02.18


2020.02.18
Felvi hírlevél 2020. február 18.

Leendő egyetemistáknak, főiskolásoknak
Hitelesítés február 20-ig
A szeptemberben induló képzések e-felvételizőinek hitelesíteniük is kell jelentkezésüket. Erre a jelentkezési határidőt követően - amennyiben ezt még nem tették meg - csütörtök éjfélig van lehetőségük.
Felkészülés vizsgára, avagy a hatékony tanulás
Sajnos a tanulás legtöbbször nem tartozik a legkedveltebb foglalatosságok közé. Mit tehetünk, hogy hatékonyabban tanuljunk a számonkérésre? Kiderül cikkünkből.Gratulálunk Sáfrány Olívia 10.D osztályos tanulónknak!

Testnevelés tanára Sipos Lajos tanár úr.
2020.02.17

Felkészítő tanára:
Borbélyné dr. Bacsó Viktória

Gratulálunk!


A TUDOK-ról >>>


2020.02.14

A külföldi nyelvtanulási program hírei:

EGYÉNI NYELVISKOLAI PÁLYÁZAT – ÜGYFÉLKAPUS REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES


SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOK – MEGJELENTEK A MINTÁK

MEGJELENT A CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZAT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE C. DOKUMENTUM


A diákok utazásának megszervezésében a DMJV Önkormányzata is segítséget nyújt, tájékoztatásuk szerint minden jelentkező diák számára biztosítanak a légitársaságok repülőjegyet, így mindenki tud utazni.

A diákok számára összeállításra kerül egy ismertető anyag, megkönnyítve a repülési előkészületeket és a repülőutat is, melyet hamarosan eljuttatunk az intézményekbe.

Felhívjuk a diákok figyelmét a pontos regisztrációra az online felület megnyitása után.
 

2020.02.14


2020.02.11
2020.02.11

2020.02.11
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet aMagyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019cím elnyerésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója −2019” címmel azon tanulókat kívánja kitüntetni, akik a 2018/2019. tanévben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak.
A pályázat kiírásában a sportköztestületek közreműködnek:
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség.

1. A pályázat célja:  az ifjúság ösztönzése az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, valamint a fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;  a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

2. A pályázat díjazása A díjazottak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2019” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2018/2019. tanévben elért kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményükért.

3. Pályázati kategóriák A cím elnyerésére két kategóriában nyújtható be pályázat (a 2018/2019. tanévre vonatkozóan):
I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−8. évfolyamos tanulója
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója

4. Pályázati feltételek A cím elnyerésére az a tanuló pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
4.1. A 2018/2019. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója.
4.2. Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II.
kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva − elérte
 az alábbi eredményt:
I. kategória: a 2018/2019. tanév végén legalább 4,80
II. kategória: a 2018/2019. tanév végén legalább 4,70
4.3. A 2018/2019. tanévben (2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1−6. helyezést ért el.

5. A pályázat benyújtása A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, valamint a dokumentáció elérhető a kormányzati portálon (www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelosallamtitkarsag), valamint a pályázat során közreműködő sportköztestületek honlapjain (www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.hu). A pályázati dokumentációt (amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma címére. A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy csak a Kitöltési útmutatónak megfelelő, pontos, hiánytalan, a kötelező mellékletek adataival megegyező Pályázati adatlap érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

6. Benyújtási határidő: 2020. március 6., 24:00 óra

7. A pályázat értékelése A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve – egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter dönt.

8. Értesítés a pályázat eredményéről A díjazottak listája 2020. június 1-től – az oktatási intézmény megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon a Köznevelésért Felelős Államtitkárság (www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag) vezető hírei között, illetve a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben értesítést kapnak az eredményről.

9. Díj átadása Az Értékelő Bizottság által javasolt díjazottak meghívást kapnak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2019” cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet. A pályázattal kapcsolatban a jotanulo-josportolo@emmi.gov.hu címre írhatnak.


2020.02.102020.02.10
Szülő értekezlet 2020.02.10. hétfő 17 óra
7.e II. 10. Hegedüsné Ács Gabriella
8.e II.224 Herbály Imre
9.a fszt. 071.                              Katona Ivett
9.b I. 02. Köröskényiné Juhász Anikó
9.c II. em 15-ös Katona Kornél 18 óráig tart szülőit
9.d B.ép. 23-as Puskás László
9.e II. 11. Földiné Ádámkó Eszter
10.a I.03. Mika Péter
10.b I.07. Jász Erzsébet
10.c B.ép. 19-es Szakál Péter
10.d B.ép. 21-es Török Ármin
10.e fszt. 018 Szolnokiné Melis Szilvia
11.a fszt. 073. (fizika előadó) Dudás György
11.b II.em 17.  Bertalan Csilla
11.c B. ép. 01.                 Horváth Csaba
11.d B. ép. 24. Börcsök Attila
11.e II. 16. Kocsis Márta
12.a  I. 06.                                 Jenkeiné Molnár Erzsébet
12.b II. 12. Turján Tünde
12.c  II. 13.                           Molnár Márta
12.d fszt. 01-es Sántha Szilvia 
12.e I. 04. Kokas Marianna
"B" épület: Angyalföld tér 7.sz.


2020.02.05

2020.02.05

A jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

2020.02.05
Február 10-én hétfőn 17 órától szülői értekezletek és fogadóórák lesznek.2020.02.04
Február 7-én pénteken az első 3 óra lesz megtartva, ebédelni csak 13 óráig lehet.
Aki a pénteki ebédigénylését vissza szeretné vonni, kedden vagy szerdán az étkezőben feliratkozással megteheti.2020.01.30
 


2020.01.28

Részletesebben >>>

2020.01.23
Január 29-én (szerdán) 17 órai kezdéssel tartjuk az érettségivel és a felvételi eljárásrenddel kapcsolatos tájékoztatót. Helyszín az aula. Elsősorban 11-12. évfolyamos tanulóink és szüleik részvételére számítunk.


Változások az érettségi vizsga szabályaiban 2020. tavaszától


2020.01.22

A központi írásbeli felvételi vizsga
kiértékelt feladatsorainak megtekintése és az értékelő lap átvétele

Ideje: 2020. január 23. (csütörtök) 8:00-16:00
Helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és MSZGI (Debrecen, Holló László sétány 6.)

I. emelet könyvtár

 • Az értékelőlapot csak a dolgozat írója, illetve gondviselője veheti át személyazonosság ellenőrzése után.
 • Megbízott személyek csak írásos meghatalmazással, személyazonosság ellenőrzése után vehetik át az értékelőlapot.
 • Fénymásolatot lehet készíteni a dolgozatokról (20 Ft/oldal)
 • Digitális fényképezőgép használata engedélyezett.
 • Az át nem vett értékelőlapokat a tanuló címére postázzuk 2020. január 29-én.

  F e l l e b b e z é s

2020. január 24. (péntek) 16 óráig

A megtekintést követően a vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet az iskola titkárságán átvehető formanyomtatványon.
2020.01.152020.01.142020.01.142020.01.142020.01.13
A Debreceni Egyetem Műszaki Karán (Debrecen, Ótemető u. 2-4.) ismételten megrendezésre kerül 2020. február 25-én 9:00 – 12:00 óra között a „Mini állásbörze”. A rendezvényen a régió jelentős cégei, vállalatai, gazdálkodó szervezetei vesznek részt abból a célból, hogy a pályaválasztás előtt álló diákoknak bemutatkozzanak, és ezáltal kedvet teremtsenek a mérnöki, műszaki pálya választásához.
2020.01.10

Tovább>> 2020.01.102020.01.102020.01.102020.01.102020.01.102020.01.10
A 7.E osztályba járó Bárány Bogát  a Debreceni Labdarúgó Akadémia U14-es korosztályban a 2019-es év játékosa lett.

Gratulálunk a szép eredményhez!
2020.01.08

Szakok, amelyekre jelentkezve bármely emelt szintű érettségivel teljesíteni lehet a felvétel követelményét,  ám a felvételi követelményként választott emelt szintű érettségiért akkor adható többletpont, ha a választott emelt szintű vizsgatárgy eredményéből történik érettségi pont számítása, és legalább 45%-os eredményű.

 

 

Alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok, melyek esetében meghatározásra kerültek az állami ösztöndíjas minimumpontszámok

 

 

 

Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák időpontjait és az ún. külön eljárási díj összegét tartalmazó táblázat.  
2020.01.08

A felvi.hu oldal táblázatai között az 1-es számú táblázatban kereshető ki, hogy a kiválasztott szak esetében mi a kötelező érettségi vizsgatárgy:

Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Egyik példa: Ctrl+F után beírjuk a keresőmezőbe a választott szak nevét: programtervező informatikus

A találat táblázatának fejlécében látható, ez egy alapképzési szak, a keresés eredménye mellett pedig az, hogy az érettségi vizsgatárgyak "az általános követelmények szerint".

Fellapozva a táblázat elejére, az "Az intézmények által adható többletpontok" táblázata előtt olvasható: 

Informatika képzési terület A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni. Általános követelmények a pontszámításhoz Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek. A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek. Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

 

Másik példa: Ctrl+F után beírjuk a keresőmezőbe a választott szak nevét: általános orvos

A találat táblázatának fejlécében látható, hogy ez a szak az osztatlan képzések közé tartozik, a szak neve mellett olvasható: az érettségi vizsgatárgyak "az általános követelmények szerint".

Fellapozva a táblázat elejére, az "Az intézmények által adható többletpontok" táblázatai előtt, figyelve arra is, hogy az általános orvosi szak nem alapképzés:

Általános követelmények a pontszámításhoz 1. Osztatlan képzések Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelező és fizika vagy kémia. Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat – mindkettőt emelt szinten – kell választania a jelentkezőnek.

 

Az alábbi link a 2021. évi felsőoktatási eljárásokra fog majd vonatkozni:

 Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

 2020.01.07

 

Felsőoktatási felvételi a 2020/2021-es tanévre

Elindult a felvételi időszak 2019 december 19-én.

A tájékoztató a www.felvi.hu honlapon olvasható:

Február 15-ig lehet jelentkezni a 2020. szeptemberi képzésekre

A felvételi pontszámítást bemutató prezentáció ide kattintva indítható, vagy diaképenként itt látható:
2020.01.02

 


2019.12.23


A december 20-ai iskolai Karácsonyi ünnepség képei: https://photos.app.goo.gl/ZDBCG44WSpXR9Rwh9
2019.12.18

A Kreatív Karácsony verseny eredményei

Képzőművészeti alkotás témakörben
I. helyezett Szabó Anikó 9.D

Vers- és novellaírás témakörben
Megosztott I. helyezett Gál Karolina Janka 12.B és Kovács Eszter Enikő 11.E
II. helyezett Szabó Márton 10.D
III. helyezett Szalai Réka 11.E

Társas- és kártyajáték témakörben
I. helyezett Ungváry Gyöngyike és Hajdu Janka 12.B
II. helyezett Balogh Boróka és Tóth Izabella 11.C
III. helyezett Kardos Zsófia és Balázs Fanni 9.A
     

2019.12.18

V4-es Közgazdasági Olimpia

A közgazdasági-pénzügyi kultúra színvonalának emelése – kiemelten a fiatalok körében – napjaink fontos feladata. A Magyar Közgazdasági Társaság (www.mkt.hu)  elkötelezett a magyar fiatalok közgazdasági és pénzügyi ismereteinek bővítésében. Éppen ezért kiemelt feladatának tekinti a tudományos ismeretterjesztést többek között olyan rendezvények megszervezésével, amelyek hozzájárulnak e célok megvalósításához.

A 125 éves Magyar Közgazdasági Társaság – a V4-es országok közgazdasági társaságaival kötött együttműködési megállapodása alapján – a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékével (www.mnbtanszek.uni-corvinus.hu), a Pénziránytű Alapítvánnyal (www.penziranytu.hu) a Budapest Institute of Banking Zrt.-vel (www.bib-edu.hu ) és a Pénzmúzeummal (www.penzmuzeum.hu ) együttműködve a 2019–2020-as tanévben biztosítani kívánja a magyar középiskolás tanulók számára is a V4-es Közgazdasági Olimpián való részvételt.

A Közgazdasági Olimpia cseh kezdeményezésre indult 2016-ban, egy évvel később csatlakoztak a szlovák középiskolások, és a 2019. szeptemberi nemzetközi döntőn tapasztalatszerzés céljából egy, a Pénzmúzeum által szervezett Bank/Code tanulmányi verseny döntőseiből kiválogatott, ötfős magyar diákcsapat is részt vett. A Lengyel Közgazdasági Társaságtól kapott jelzés szerint a 2019–2020-as megmérettetésbe már lengyel diákok is bekapcsolódnak.

A versenyre Magyarország középfokú oktatási intézményeiben tanuló diákok jelentkezhetnek egyénileg. A verseny kérdései a közgazdaságtanhoz szorosan kapcsolódó területekről kerülnek ki:

 • a közgazdaságtan alapfogalmai és módszertana
 • a közgazdasági gondolkodás története
 • mikroökonómia
 • makroökonómia
 • nemzetközi gazdaságtan
 • a világgazdaság aktualitásai, hazai és nemzetközi gazdaságpolitika
 • az Európai Unió

A 2019–2020-as tanévben induló Közgazdasági Olimpia 2020 szeptemberében Budapesten megrende­zendő nemzetközi döntőjén résztvevő diákok kiválasztása 2020. január 2031. között egy online iskolai fordulóval veszi kezdetét, amit február 29-én egy régiós, majd április 18-án egy országos döntő követ. A terveik szerint a régiós fordulókra a Kecskeméti Neumann János, a Győri Széchenyi István, a Kaposvári, a Debreceni, a Miskolci és a Budapesti Corvinus Egyetemeken, illetve a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán, az országos döntőre Budapesten a Budai Várban, a Bölcs Várban (www.bolcsvar.hu) kerül sor. (A fordulók időpontjának és helyszínének változtatási jogát fenntartják.)

A verseny három magyarországi fordulói magyar nyelven zajlanak. A fordulókban – az ország­specifikus kérdések kivételével – ugyanabból a nemzetközi adatbázisból kapnak kérdéseket a diákok, így mindenki azonos eséllyel indul a versenyen. A nemzetközi döntő nyelve angol. A döntősök angol nyelvi felkészüléséhez igény esetén támogatást biztosítanak.

A hazai fordulók zsűrijei a Magyar Közgazdasági Társaság, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszéke, a Pénziránytű Alapítvány és a BIB által delegált szakemberekből, a nemzetközi döntő zsűrije a résztvevő országok Közgazdasági Társaságai által delegált szakemberekből állnak majd.

A Közgazdasági Olimpiával kapcsolatos tudnivalók, a felkészülést segítő mintakérdések, illetve az ajánlott szakirodalom is megtekinthetők a rendezvény honlapján (www.kozgazdasagiolimpia.hu), és ugyanitt elérhető már a regisztrációs űrlap is. A megmérettetésre 2020. január 26-ig jelentkezhetnek a diákok.

A nem közgazdasági képzésben tanuló diákok részvételére is számítanak, hiszen a verseny folyamán számos olyan gazdasági és pénzügyi ismeretre tehetnek szert, amelyek a mindennapi életben hasznos kiegészítő ismeretet jelentenek számukra.

Az országos és a nemzetközi döntő helyezettjei a szervezők által biztosított, értékes jutalmakban részesülnek.

 2019.12.16
9.D osztályos tanulóink oklevelei
     2019.12.16
Szalagtűzős táncok

12.A
koreográfus: Kurtyán Miklós

12.B
koreográfus: Mika Péter

12.C
koreográfus: Kardos József

12.D
koreográfus: Kardos József

12.E
koreográfus: Badacsonyi Róbert
 


2019.12.16
2019.12.16

A Szegedi Tudományegyetem TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke

immár IX. alkalommal hirdeti meg a

 

Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyt

 

a magyarországi és határon túli, 9-12. osztályos középiskolai tanulók részére.

 

A verseny honlapja: http://www.geo.u-szeged.hu/index.php/hu/ix-jakucs-laszlo-kozepiskolai-foldrajzverseny-2019-2020

A versenyre  kétfős középiskolás csapatok jelentkezését várjuk,egy iskolából maximum 3 csapat jelentkezhet! 

A versenyen a részvétel ingyenes!

A tanulmányi verseny az általános és középiskolai természetföldrajzi tananyagra épít, ezen túlmenően a 2019/2020-as tanévben a verseny kiemelt témája: A Mediterrán karsztok világa

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom INNEN letölthető, illetve felkészüléshez javasoljuk még a korábbi versenyek honlapunkról letölthető megoldókulcsait.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. DECEMBER 20 (péntek). További információt a földrajz tanároktól kaphattok.
2019.12.132019.12.11
Az szja 1%-os felajánlás civil kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele, hogy a szervezet a kiutalás időpontjában is rendelkezzen érvényes regisztrációval. Mivel a Medgyessy Ferenc Gimnázium Oktatásfejlesztési Alapítvány a tagok életkorának előrehaladtával megszűnt, regisztrációja 2019.08.27-én törlésre került, ezért a felajánlott szja 1%-ok nem érhetnek célba.
Egyesületünk, mely az MFG-ART nevet viseli bejegyzés alatt van, így a felajánlott szja 1%-okkal még egy ideig nem támogatható.
A 2019 évi szja 1%-os felajánlások kezdeményezettjének a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületet javasoljuk, adószáma 18562783-2-09.
2019.12.092019.12.09

DEBRECENI EGYETEM Egészségügyi Kar - NYÍLT NAP - 2019.12.12. >>>
 


2019.12.092019.12.08
A VII. Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon Újfehértón, 2018.12.07-én a következő eredményeket értük el:


Ezüst minősítés - A sötétség kora - modern formáció
Táncolják: a 12.c osztály táncosai
Arany minősítés - Innen és túl - modern trió 
Táncolják: Bakos Anna, Gyarmati Zsófia, Olexa Csenge
Kiemelt Arany minősítés: Szilánkok - modern szóló
Táncolja: Ötvös Eszter
Koreográfus: Lévai Emese

Arany minősítés: Pulcino - klasszikus balett szóló
Táncolja: Ötvös Eszter
Koreográfus: Poroszlay Éva

Versenyzői különdíj: Ötvös Eszter
Koreográfusi Fődíj: Lévai Emese

GRATULÁLUNK A TÁNCOSOKNAK ÉS TANÁRAIKNAK!
2019.12.062019.12.05

2019.12.05
 
Inczédi Dorottya  9.D osztályos tanuló rajza Inczédi Viktória 9.D osztályos tanuló rajza


2019.12.05
A Budapesti Gazdasági Egyetem Alkalmazott Tudományok Egyeteme Külkereskedelmi Kar
2019. december 14-én (szombaton) 9:30-as kezdéssel nyílt napot tart.
Helyszín: Budapest XVI. ker. Diósy Lajos u. 22-24.
A nyílt nap programja >>>


2019.12.05


2019.12.02
Szeretném felhívni a figyelmét az idén már második alkalommal megrendezésre kerülő Cédrus Komplex Tanulmányi Versenyre. 
A versenyről további részletek az alábbi oldalakon:
Nevezési díj nincs! Szeretettel várjuk a csapatokat minden évfolyamról!
Illetve szeretném felhívni a figyelmét a  Rajk László Szakkollégium által hirdetett Szabó Kálmán Tehetségprogramra, ami érdekes lehet a közgazdaságtan iránt érdeklődők számára. A linken további részleteket találhat:


2019.11.29

Sajtómegjelenés: https://www.dehir.hu/kepzomuveszet/tehetseges-fiatalok-munkaibol-nyilik-tarlat-debrecenben/2019/11/29/


2019.11.28
 
 
 
 
 
 
 

Gratulálunk Barta Zsuzsa 11.A osztályos tanulónknak a szép eredményekhez!


2019.11.28

Lehetsz te is életmentő!

Sajátítsd el az életmentő ismereteket online, majd a sikeres vizsgát követően vedd át életmentő igazolványodat!

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány az Egis Gyógyszergyár Zrt. támogatásával online életmentő kurzust indít középiskolás diákok számára. A jelentkezők kilenc témakörben, összesen 126 dia segítségével sajátíthatják el a segélynyújtói ismereteket. A tanulást 47 kép, 15 kisfilm, 13 interaktív játék, 9 fejezetzáró teszt és 1 záróteszt segíti. A szakanyag megfelel a Nemzetközi Vöröskereszt, az Országos Mentőszolgálat, az Európai és a Magyar Resusctitatios Társaság és az Emergency First Response iránymutatásainak.

Az e-learninges tanfolyamra (jelenleg) 14-18 év közötti diákok jelentkezését várják (a képzés a későbbiekben további korosztályok számára is elérhető lesz). A sikeresen vizsgázók Életmentő igazolványt kapnak postai úton. Az igazolványhoz szükséges személyes adatok kezelése szülői hozzájárulást igényel. 

JELENTKEZÉS>>

Az életmentő kurzust az online felület jobb alsó sarkában találod. Előbb regisztrálnod szükséges, majd ezt követően a vásárlásra kattintatni. A kurzus INGYENES, fizetned nem kell!2019.11.28
Kedves Pedagógusok! Kedves Diákok!

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ nevében egynapos programot hirdetünk középiskolásoknak fényképek készítésére Debrecen három épületének tetejéről vagy tornyából. A Mélyáramok című kiállításunkhoz kapcsolódó forómaraton junior időpontja: 2019. december 20. A képeket a MODEM-ben a helyszínen zsűrizzük, sőt az eredményhirdetést és a díjátadót is még aznap megtartjuk.
Fődíj: egy Samsung Galaxy Watch Active okosóra

Ha egy iskolai osztályból többen is neveznek, az adott osztály automatikusan meghívást kap egy művészeti foglalkozásra a Mélyáramok című kiállításra 2020. január 2. és március 15. között.

jelentkezés: a fotomaraton@modemart.hu címen 2019. december 19-én 24 óráig

a részvétel ingyenes

további részletek: www.modemart.hu

Üdvözlettel: a Modem csapata


2019.11.28

Lévai Emese tanárnő:
"A hétvégén részt vettünk a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett XVII. Országos Tánc-Játék Fesztiválon, ahol a Debrecenben bemutatott "XYZ" című tánc és mozgásszínházi darabunk 2. helyezést ért el az egyfelvonásos darabok kategóriájában."
Koreográfus-rendező: Lévai Emese és Kardos József

Táncolják: Bakos Anna, Balogh Csaba, Bordás Réka, Gellén Lilla, Görög Nóra, Gyarmati Zsófia, Győrfi Annamária, Jeneses Fruzsina, Kapossy Krisztián, Kardos Luca, Magyari Virág, Olexa Csenge, Orosz Renáta, Ötvös Eszter, Pál Zsuzsa Ilona, Pócsi Zsófia, Vajda Anna – a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium táncosai.

Gratulálunk mindnyájuknak!

2019.11.282019.11.27

 


2019.11.27


3 fős csapatok jelentkezését várják, egy iskolából több csapat is jelentkezhet. A csapatokat tanáraik nevezik be november 25-től december 16-ig terjedő időszakban. A verseny 3 fordulós, az első kettő online, a döntő személyes jelenléttel Budapesten lesz.
Az I. forduló helyszíne a 08-as terem, időpontja 2020. január 16. 14 óra.
Részletek>>>

2019.11.27

 

K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő >>>

 


2019.11.27

Ezúton is szeretném figyelmébe ajánlani az Eszterházy Károly Egyetem egri nyílt napját, melyen az érdeklődők megismerkedhetnek a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárás aktuális jogszabályi követelményeivel, a pontszámítási algoritmussal, az állami ösztöndíjas képzés feltételeivel. Mindezekről nyílt napunk vendége, Pethő Judit, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztály vezetője tart tájékoztatót a jelenlévőknek.

Időpont: 2019. december 03. (kedd) 9.00 óra

Helyszín: Líceum, Eger, Eszterházy tér 1.

A délelőtt folyamán bemutatjuk az egyetem képzéseit, szolgáltatásait is. Jelen lesznek vállalati partnereink, akik a duális képzés előnyeiről adnak tájékoztatást. A Pedagógusképző Központ munkatársai pályaorientációs tanácsadással állnak rendelkezésre, mely online is elérhető az alábbi címen: https://tervezzvelunk.uni-eszterhazy.hu/.

Szeretettel várjuk rendezvényünkre a végzős középiskolásokat, a pályaválasztási felelősöket, az osztályfőnököket!

Nyílt napokat valamennyi campusunkon (Gyöngyös, Jászberény és Sárospatak) szervezünk a téma iránt érdeklődőknek. Ezek pontos időpontjáról és helyszínéről ITT lehet tájékozódni.2019.11.27
A kormány határozata alapján a jövőben azon érettségi tárgyakból, amelyek tanítása a középiskola helyi tanterve szerint befejeződik, a diákok a következő vizsgaidőszakban - akár ősszel is - előrehozott érettségi vizsgát tehetnek - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden az MTI-vel. >>>2019.11.27

Gratulálunk Lévai Bence 12.B osztályos tanulónknak, aki 2278 (kettőezer kettőszázhetvennyolc) fős mezőnyben 7. (hetedik) helyezést ért el. Tanára Turján Tünde tanárnő.2019.11.26
Fontos, hogy a november 27-ei határidő csak az ötlet leadásának a dátuma, a teljes munkaanyag beadási határideje 2020 április 1.
Részletes tájékoztató a versenyhez:
https://www.innovacio.hu/3a_hu_29_felhivas.php


2019.11.25
Gratulálunk Deli Beatrix 7.E osztályos tanulónknak a szép eredményért!

2019.11.25

A MOL MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei.>>>

2019.11.21

A november 25-i (hétfői) pályaorientációs nap programja a 11 és 12. évfolyamos tanulóink számára:
2019.11.19

DExpo+Nyílt Napok november 20-21. >>>


2019.11.18

17:00-tól szülői értekezlet a 7.E, 8.E, 9.A, 11.A, 11.C, 12.D osztályokban

Fogadóóra 2019.11.18.   17,30-tól
Aranyi Imréné fejlesztőpedagógus II.em. 222-es terem
Bacskóné Nagy Gabriella rajz, festés A.épület I. em. aula  
Bajiné Gyüre Zsuzsánna 17-tól 18,30-ig tart fogadóórát német I.em. 02-es terem
Bálega János  projekt-tervezés, menedzsment... fszt. 070-es  terem
Barkó Szabolcs magyar, történelem II.em. 10-es terem
Bartha-Hoffman Judit angol I.em. 04-es terem
Bátori Anna informatika, iskolai közösségi szolgálat I. em. Könyvtár
Bertalan Csilla 17,30-tól 18,15-ig tart fogadóórát fizika, informatika II.em. 17-es terem
Borbélyné Dr. Bacsó Viktória  igh. igazoltan távol informatika, fizika I.em. igazgatóhelyettesi iroda
Bozsányi Andrásné  matematika, fizika I.em 07-es terem
Börcsök Attila   rajz A.épület I. em. aula  
Budai Krisztián fogadóórája hétfői napokon: 2. óra I.em. aula zene, népzene    
Csernok Tibor szobrász gyakorlat A.épület I. em. aula  
Dézsán Enikő testnevelés fszt. testnevelő tanári  
Dr. Legoza Józsefné  angol fszt. 01-es terem
Dudás György német fszt. 073. előadó
Durucskó Zsolt művelődéstörténet, művészetek fszt. 01-es terem
Fekete József  intézményvezető informatika, média I.em. igazgatói  iroda
Fésűs Monika  testnevelés fszt. testnevelő tanári  
Földiné Ádámkó Eszter matematika, biológia II.em. 11-es terem
Gábor Éva kémia, biológia I.em. 06-os terem
Galgon Ferenc matematika II.em. 15-ös terem
Gyolcsos Andrea  matematika II.em. 15-ös terem
Hegedüs Tibor  rajz A.épület I. em. aula  
Hegedüsné Ács Gabriella  biológia II.em. 10-es terem
Herbály Imre  történelem társ.ism. II.em. 224-es terem
Homolya Ferenc  biológia, földrajz fszt. 073. előadó
Horváth Csaba modern tánc A.épület fszt. szülői fogadó
Horváthné Szulyák Anita angol nyelv II.em. 17-es terem
Jász Erzsébet földrajz, történelem I.em. 07-es  terem
Jenkeiné Molnár Erzsébet német, matematika I.em. 06-os terem
Kardos József  társastánc A.épület fszt. szülői fogadó
Katona Ivett  német fszt. 071-es terem
Katona Kornél 18 órától tart fogadóórát matematika, fizika II.em. 15-ös terem
Kerekes Emese  francia II.em. 12-es terem
Kiss Papp Csilla igazoltan távol igh., rajz I.em.  Igazgatóhelyettesi iroda (108-as)
Kiss-Bikfalvi Erika kémia I.em. 07-es  terem
Kocsányné Farkas Éva  angol fszt. kémia  előadó
Kocsis Márta   latin, történelem II.em. 16-os terem
Kocsis-Vígh Mónika magyar nyelv és irodalom II.em. 11-es terem
Kokas Marianna  angol I.em. 04-es terem
Kovács Erzsébet   német I.em. 02-es terem
Köröskényiné Juhász Anikó  informatika, matematika I.em. 02-es terem
Kővári Attila rajz A.épület I. em. aula  
Kövér Mihály fizika, informatika fszt. 070-es  terem
Krizsóné Kőházi Andrea informatika, kémia fszt. 070-es  terem
Legány Zsófia  angol I.em. 07-es  terem
Lévai Emese  modern tánc A.épület fszt. szülői fogadó
Mika Péter angol, történelem I.em. 03-as terem
Molnár Márta  német, magyar II.em. 13-as  terem
Móré Sándor  történelem II.em. 13-as terem
Nagy Gyula igazgatóhelyettes   I.em. igazgatóhelyettesi iroda
Orosz Péterné ének fszt. kémia  előadó
Pető Zsolt fogadóórája: hétfői napokon: 5. óra után II.em.17-es média    
Puskás László tánc elmélet A.épület fszt. szülői fogadó
Rábai-Bíró Marianna német fszt. 071-es terem
Sántha Szilvia  magyar fszt. 01-es terem
Seprényi Kinga  magyar II.em. 224-es terem
Sipos Lajos  testnevelés fszt. testnevelő tanári  
Szabó Noémi rajz A.épület I. em. aula  
Szabóné Kiss Edit  földrajz, biológia fszt. fizika előadó
Szakál Péter matematika I.em. 04-es terem
Szanyi Gabriella angol A.épület I. em. aula  
Szép Magdolna  matematika fszt. 071-es  terem
Szolnokiné Melis Szilvia  magyar fszt. 018-as  terem
Sztankó Tamás igazoltan távol matematika, angol fszt. 018-as  terem
Takácsné Komlódi Judit  festő A.épület I. em. aula  
Tar Zsuzsánna történelem, filozófia I.em. 03-as terem
Tóth Eszter szobrász A.épület I. em. aula  
Tóth János testnevelés fszt. testnevelő tanári  
Török Ármin  néptánc A.épület fszt. szülői fogadó
Törökné Vajda Judit néptánc A.épület fszt. szülői fogadó
Turján Tünde  matematika, fizika, informatika II.em. 12-es terem
Vad Virág német II.em. 15-ös terem
Valuchné Váradi Zsófia  magyar II.em. 16-os terem
Varga Sándor szobrász A.épület I. em. aula  
Veszteg Viktória balett A.épület fszt. szülői fogadó
Viczián Beáta  angol, történelem fszt. 01-es terem

2019.11.15


Gratulálunk Mile Lilien Virág 7.E osztályos tanulónknak, aki 45 fős mezőnyben érte el ezt a szép eredményt!

2019.11.15

2019.11.15
2020 tavaszán Nyíregyházán rendezik meg az Országos Rajzversenyt. Házi rajzversenyen dőlt el, kik képviselik iskolánkat:

1. korcsoport
Ferenczi Dorina (13.D szobrász)
Varga Balázs (13.D szobrász)

2. korcsoport
Csombók Panna (13. animáció)
Baki-Szmaler Noémi (13. grafika)

2019.11.15


2019.11.14
Kiállítás az iskola "B" épületében

A tárlat kiállítói: Bényei Borbála, Dobrán Evelin, Gábor Mónika, Györgyi Kata, Kiss Anikó, Kocsis Bíborka, Komócsin Sára, Komódi Lili, Kővári Attila, Kuti Babett, Sain Csenge, Sáfrány Olívia, Szabó Márton, Szabados Fanni, Szilágyi Barnabás, Szűcs Réka, Tokai-Kiss Péter, Török Vivien, Vincze Vanda, Vuk Annamária.

A megnyitó képei >>>      

A kiállítás képei >>>


2019.11.12
Várunk szeretettel minden tanárt és diákot november 13-án, szerdán 15 órakor az Óhutai Alkotótábor kiállításának megnyitójára az iskola "B" épületébe.
A tárlat kiállítói: Bényei Borbála, Dobrán Evelin, Gábor Mónika, Györgyi Kata, Kiss Anikó, Kocsis Bíborka, Komócsin Sára, Komódi Lili, Kővári Attila, Kuti Babett, Sain Csenge, Sáfrány Olívia, Szabó Márton, Szabados Fanni, Szilágyi Barnabás, Szűcs Réka, Tokai-Kiss Péter, Török Vivien, Vincze Vanda, Vuk Annamária.
A kiállítást az iskola igazgatója: Fekete József nyitja meg. >>>


2019.11.11

A korábbi pályázat sikerére való tekintettel, a Magyar Államkincstár második alkalommal hirdeti meg országos pályázatát, MesterVideó néven.

 A program célja, hogy a diákok bemutassák, hogy mire költenék a Babakötvény megtakarításukat, vagy hogyan váltanák ki a készpénz használatát.

 A Pályázaton mindenki egyénileg vagy csoportban, a pályázati kiírásban szereplő témák egyikében egy pályaművel vehet részt. Maximum 2 és fél perc hosszúságú egy vagy többszereplős videók készítését várjuk a pályázóktól.

 Korosztályok:

1.Általános iskola, felső tagozatos diákok

2.Középiskolások

3.Felsőoktatásihallgatók (egyetemisták, főiskolások)

 A pályázat témái, melyek közül szabadon választhat ki egyet a pályázó korcsoporttól függetlenül:

Én erre fogom költeni a Babakötvény megtakarításomat!

•Én így váltom ki a készpénz használatát!

 Fődíj korosztályonként 150 000 Ft értékben műszaki vagy üdülési utalvány.

 A pályázat részletei a www.mestervideo-palyazat.hu  honlapon olvashatóak.


2019.11.082019.11.08

Ezúton tisztelettel meghívjuk a továbbtanulni vágyó, képzésünk iránt érdeklődő diákokat az ELTE Informatikai Kar Nyílt napjára, melynek időpontja: 2019. november 26.,

helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., Gömb aula.

 

A Nyílt napon a diákok részletes tájékoztatást kapnak szakjainkról, szakirányainkról, az ösztöndíjakról és a szakmai fejlődési lehetőségekről. Bepillantást nyerhetnek a tanszékeken folyó kutatásokba, projektekbe, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon, interaktív foglalkozásokon vehetnek részt, illetve bejárhatják vezetett túra keretében a Campusunkat. A diákok részére igazolást állítunk ki a rendezvényen való részvételről.

 

Az ELTE Informatikai Karán a 2020/2021-es tanévben az alábbi képzések indulnak:

 

Budapesti campus

 

 • Felsőoktatási szakképzés

-          Programtervező informatikus (fejlesztő)

 

 • Alapszakok (BSc)

-          Programtervező informatikus alapszak

-          Műszaki menedzser alapszak

 

 • Mesterszakok (MSc):

-          Programtervező informatikus mesterszak

-          Térképész mesterszak

-          Autonómrendszer-informatikus mesterszak

-          Informatikatanár: általános iskolai informatikatanár szak (4+1 év), középiskolai informatikatanár szak (5+1 év)

(Mindkét szakon csak kétszakos lehetőség van: csak másik szakkal párban választható pl. informatika-matematika, informatika-fizika, informatika-angol, stb.)

 

Szombathelyi  campus

 

 • Felsőoktatási szakképzés

-          Programtervező informatikus (fejlesztő)

 

 • Alapszakok (BSc)

-          Programtervező informatikus alapszak

-          Műszaki menedzser alapszak (csak levelező formában)

-          Gépészmérnök alapszak (duális formában is)

 

 • Mesterszakok (MSc):

-          Gépészmérnök mesterszak

 

Kérjük, szíveskedjenek a Nyílt napról szóló plakátot intézményükben kifüggeszteni, és kérjük, tájékoztassák diákjaikat a Nyílt Nap lehetőségéről.

A Nyílt Nap részletes programja megtalálható honlapunkon. A részvétel regisztrációhoz kötött az alábbi űrlap kitöltésével
2019.11.07
Ezúton szeretnénk meghívni 3. Konnekt LIVE pályaorientációs fesztiválunkra, ahol több mint 60 szakma és képviselői elevenednek meg a nap során, akikkel a résztvevők kötetlenül tudnak beszélgetni. Emellett izgalmas témákkal/sztorikkal is készülünk, valamint az eddigi tudásunkat összegyűjtve workshopokat tartunk diákok, szülők és tanárok számára.

Mitől különleges a KONNEKT LIVE?
Vannak szakmabörzék, vannak állásbörzék, van Educatio... Mind nagyon jó, de mi azt éreztük szükség van egy olyan rendezvényre, ahol az EMBEREN van a fókusz. Ahol ha a szakmájáról beszél valaki, abban ott van az oda vezető kacskaringós út, a személyes motivációk, a kihívások vagy akár a kudarcok is.
Ma, amikor egy átlag ember kb. 10 alkalommal vált munkát az élete során és amikor a munkaerőpiac olyan gyorsan változik, hogy nem tudjuk milyen új munkakörök jönnek és mik tűnnek el négy év múlva... hisszük, hogy erre van szükség.

November 16-án 10:00-17:00 között a HUB HUB Budapestben
A részletes programot a KONNEKT LIVE weboldalon vagy KONNEKT LIVE Facebook eseményünkön találja meg. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Megköszönjük, ha az eseményt megosztja diákjaival vagy ha van osztálya, akkor akár az egész osztályt elhozhatja az eseményre.
Amennyiben nem tudnak az eseményre személyesen eljönni, lesz élő közvetítés is, így érdemes aznap a KONNEKT LIVE Facebook eseményt követni.

2019.11.06

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara iTT Kutathatsz címmel Természettudományos és Mérnöki Fesztiválra várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetem Élettudományi Központ épületébe (Debrecen, Egyetem tér 1.). 2019. november 20-án 12:00 órától tudományos érdekességek színes kavalkádja fogadja a látogatókat, ahol rendhagyó kísérleteket, különleges eszközöket és meglepő jelenségeket lehet megismerni. A TTK a programokkal a természet- és műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolásokat, szüleiket és tanáraikat szeretné megszólítani, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt állók döntéseit.
A tudományos érdekességek mellett bemutatkoznak a TTK intézetei is. A diákok bepillantást nyernek a kar oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak életébe, megismerhetik a kutató- és mérnöki munka szépségeit, és a továbbtanulóknak kínált szakjainkat. A TTK több szakján már duális képzésben is tanulhatnak a hallgatók. A Kar oktatóival, kutatóival és a hallgatóival találkozva első kézből tájékozódhatnak az érdeklődők a szakok követelményeiről, az újonnan induló duális képzés rendszeréről és a felvételiről. A TTK Tanulmányi Osztályának munkatársai segítenek eligazodni a felvételi eljárás útvesztőjében, bemutatják annak minden csínját-bínját.
A rendezvényen a duális képzésben résztvevő ipari partnerek is képviseltetik magukat. Kötetlen beszélgetések formájában lehet megtudni, milyen karrierlehetőségeket kínálnak a cégek leendő munkatársaiknak és milyen előnyöket biztosítanak a duális képzésben résztvevőknek és milyen követelményeket támasztanak velük szemben.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tanulók utaztatása egy ilyen rendezvényre az iskola számára sem egyszerű feladat. Ezért, amennyiben egy iskolából, esetleg néhány egymáshoz közeli településen található iskolából van legalább 15 érdeklődő, akkor szívesen küldünk térítésmentesen egy autóbuszt a résztvevőkért. Amennyiben ezt a lehetőséget szeretnék igénybe venni kérjük, hogy legkésőbb 2019.11.15-ig a ttkrendezveny@science.unideb.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek.

Várunk minden érdeklődőt 2019. november 20-án 12:00 órától a Debreceni Egyetem Élettudományi Központba! Arra kérjük az iskolákat, tegyék lehetővé, hogy diákjaik részt vegyenek az iTT Kutathatsz Fesztiválon! 

 


2019.11.06

A felhívás >>> 

 


2019.11.06
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara az idén is meghirdeti tanulmányi versenyét középiskolások számára.

Az Ihrig Károly Tanulmányi Versenyre (IKTV) azok a 9-13. évfolyamos, középiskolai diákok pályázhatnak, akik érdeklődnek a gazdaságtudományok, és az egyetemi élet iránt, szeretnek játszani, és nem félnek a kihívásoktól! Ha kipróbálják magukat versenyünkön nemcsak karunkkal ismerkedhetnek meg, de gazdaságtudományi ismereteiket is bővíthetik.

Az IKTV-t minden évben más-más tudományterület kiemelésével, de azonos lebonyolítási struktúrában rendezzük meg. A 2019/20-as tanév őszi félévében, a sporttudományi és sportgazdasági ismeretek kerülnek előtérbe.

A X. Ihrig Károly Tanulmányi Verseny ez évi kidolgozandó témája:
„A JÖVŐ SPORTJA, VAGY A SPORT JÖVŐJE?”
Az e-sport hihetetlen térhódítása a XXI. században!
Milyen társadalmi, technológiai, gazdasági lehetőségek kapcsolódnak az e-sporthoz?

Mutassátok be kreatívan, hogyan lehet meggyőzni a szakembereket és a közvéleményt, arról, hogy az e-sportban jelentős társadalmi, technológiai, gazdasági lehetőségek rejlenek! Ti milyen területen használnátok az e-sport adta lehetőségeket (pl. oktatás, képzés, kutatás, stb.)?

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok megoldása semmilyen előképzettséget nem igényel. A célunk az, hogy a megadott tematika segítségével betekintsenek a diákok egy tudományterületbe, megtapasztalhassák van-e affinitásuk annak műveléséhez. A versenyzők és a felkészítő tanárok amellett, hogy élményeket szerezhetnek ezen a vidám vetélkedőn, értékes nyereményekben (Nyugat-európai tanulmányút, Campus Fesztivál bérletek, egyéb tárgynyeremények) is részesülhetnek.

Az IKTV-ről további információt és a versenyregisztrációt a www.econ.unideb.hu/iktv/ honlapon találhatnak.

Várjuk a csapatok jelentkezését!  A jelentkezési határidő: 2019. november 8.

 

 


2019.11.06

Ezúton tisztelettel meghívjuk a továbbtanulni vágyó, képzésünk iránt érdeklődő diákokat az ELTE Informatikai Kar Nyílt napjára, melynek időpontja: 2019. november 26.,

helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., Gömb aula.

 

A Nyílt napon a diákok részletes tájékoztatást kapnak szakjainkról, szakirányainkról, az ösztöndíjakról és a szakmai fejlődési lehetőségekről. Bepillantást nyerhetnek a tanszékeken folyó kutatásokba, projektekbe, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon, interaktív foglalkozásokon vehetnek részt, illetve bejárhatják vezetett túra keretében a Campusunkat. A diákok részére igazolást állítunk ki a rendezvényen való részvételről.

 

Az ELTE Informatikai Karán a 2020/2021-es tanévben az alábbi képzések indulnak:

 

Budapesti campus

 

 • Felsőoktatási szakképzés

-          Programtervező informatikus (fejlesztő)

 

 • Alapszakok (BSc)

-          Programtervező informatikus alapszak

-          Műszaki menedzser alapszak

 

 • Mesterszakok (MSc):

-          Programtervező informatikus mesterszak

-          Térképész mesterszak

-          Autonómrendszer-informatikus mesterszak

-          Informatikatanár: általános iskolai informatikatanár szak (4+1 év), középiskolai informatikatanár szak (5+1 év)

(Mindkét szakon csak kétszakos lehetőség van: csak másik szakkal párban választható pl. informatika-matematika, informatika-fizika, informatika-angol, stb.)

 

Szombathelyi  campus

 

 • Felsőoktatási szakképzés

-          Programtervező informatikus (fejlesztő)

 

 • Alapszakok (BSc)

-          Programtervező informatikus alapszak

-          Műszaki menedzser alapszak (csak levelező formában)

-          Gépészmérnök alapszak (duális formában is)

 

 • Mesterszakok (MSc):

-          Gépészmérnök mesterszak

 

Kérjük, szíveskedjenek a Nyílt napról szóló plakátot intézményükben kifüggeszteni, és kérjük, tájékoztassák diákjaikat a Nyílt Nap lehetőségéről.

A Nyílt Nap részletes programja megtalálható honlapunkon. A részvétel regisztrációhoz kötött az alábbi űrlap kitöltésével
2019.11.05
Ez úton is szeretnénk meghívni Benneteket 2019.11.11-én (hétfő) 19.00-tól tartandó táncszínházi bemutatónkra, melynek címe: "XYZ". Helyszín: VOKE Művelődési Központ.Faraktár u. 67.

Ezt a darabot még tavaly tavasszal kezdtük el 19 táncossal, és júliusban Tihanyban mutattuk be egy EFOP-os pályázat keretében. Nagyon sokat dolgoztunk rajta együtt a gyerekekkel és úgy éreztük, mindenképp szeretnénk megmutatni Debrecennek és az MFG közösségének is.
Mivel ez egy összefüggő színházi darab ezért színházi körülmények közé helyeztük, így nem a suliban tartjuk meg az előadást, nem titkolva azt sem: szeretnénk, ha a városból minél többen megnéznék.
Nagyon készülünk, szeretnénk, ha itt is látnátok, hogy tanítványaink és ez a nemzedék mennyi értékkel rendelkezik, mennyi kreatív erő van bennük. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, bár darabunk nem hibátlan:)))))))
Az előadás ingyenes.

Reméljük, találkozunk hétfőn!

Üdvözlettel:
Lévai Emese és Kardos József

A darab részletei:
Hangoló: a Krxternational Dobsuli - Debreceni Perka Klub /DPK/ Együttese

XYZ - tánc- és mozgásszínházi előadás:

Táncolják:
Bakos Anna, Balogh Csaba, Bordás Réka, Gellén Lilla, Görög Nóra, Gyarmati Zsófia, Győrfi Annamária, Jeneses Fruzsina, Kapossy Krisztián, Kardos Luca, Magyari Virág, Olexa Csenge, Orosz Renáta, Ötvös Eszter, Pál Zsuzsa Ilona, Pócsi Zsófia, Vajda Anna – a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium táncosai

Koreográfus-rendező: Kardos József, Lévai Emese

És a téma >>>2019.11.04
Október 25-én délután volt iskolánkban a DÖK által szervezett elsősavató. Az ott készült képek itt nézhetők meg. A képeket Varga Miklós készítette.
És egy kisfilmet is csinált a képekből, ami innen érhető el.


2019.10.25

2019.10.24
ERASMUS+ programon a székelyföldi Balánbánya városban november 8-tól 19-ig a következő tanulók vesznek majd részt:
Gál Aliz, Hüse Noémi, Görög Nóra, Rácz Vivien, Kovács Márk Aurél.
A részvétel (utazás, étkezés, szállás) teljesen ingyenes. A szobák 2 ágyasak, mindegyikhez tartozik külön fürdőszoba.

Még 13 tanuló jelentkezését várjuk! Egy osztályból legfeljebb 5 fő jelentkezhet.

Kisérők: Molnár Orsolya és Szilágyi József végzős tanárszakos hallgatók.

Kapcsolattartó Szilágyi József, telefon 06302240807, email sziljoco@gmail.com

2019.10.24

1956-ban történt Debrecenben

1956 októberére teljes elégedetlenség uralkodott el az országban: egyetemi hallgatók, földművesek, munkások gondolták úgy, hogy így nem lehet már tovább élni. Ekkor az egyetemisták megalapították a saját, független szervezetüket is. 1956. október 23-án már lázban égett az ország. A diákság a kollégiumokban már egész ősszel arról beszélt éjszakánként, mit lehetne csinálni, hogyan lehetne változtatni a mindennapokon. Aznap reggel nagygyűlést tartottak az egyetem előtti téren. Megfogalmazták a 20 pontjukat, köztük a sztálinista vezetők leváltását, Rákosi és Farkas felelősségre vonását Nagy Imre visszavételét a vezetésbe, a Kossuth-címer visszaállítását, március 15. és október 6. ünneppé nyilvánítását, a sajtó szabadságát, a szovjet csapatok kivonását. De saját követeléseket is felvetettek, például azt, hogy „nemzetközi fórumon foglalkozzanak a romániai és más külföldi államokban élő magyarok ügyével”.

Október 23-án a debreceni egyetemisták az Piac utcai Alföld palotához vonultak, ahol az MDP megyei és városi vezetői laktak. Képviselői tárgyaltak a helyi párt-, és tanácsi vezetőkkel, akik a szovjet csapatok kivonására vonatkozó pont kivételével egyetértettek programjukkal, és ígéretet tettek, hogy az délután megjelenik a megyei Néplap különkiadásában. A pártbizottság délután 4 órára kinyomtatta félelmében az újságot, az egyetemisták pedig ellepték az üzemeket, ahol csatlakozásra szólították fel a munkásokat.

https://debrecen.offmedia.hu/assets/images/18-as-kep-2016-10-18-17-04-48.jpg

Tüntetők az Alföld palota előtt

 Kb. 35 ezer ember volt a belvárosban, a Szent Anna utcától a Nagytemplomig tele volt a város. A Himnusz eléneklése után egyre nagyobb lett a feszültség, a tüntetőkre először vaktölténnyel lőttek, majd miután nem tágítottak az emberek, valamivel este 6 óra után éles lövedékkel is belelőttek a fegyvertelen tömegbe. Ketten meghaltak, hatan súlyosan megsérültek, harminc sebesültet pedig a klinikára szállítottak. Debrecen büszke lehet arra, hogy október 23-án a debreceni fiatalok vonultak először utcára azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy változtassanak a rendszeren. (Itt folyt először vér a szabadságért.) Másnap reggel tudták csak meg, hogy időközben a fővárosban is kitört a forradalom, ahol óriási harcok voltak.

A helyiek célja ezután az volt, hogy fegyverszünet legyen, nehogy értelmetlenül folyjon ártatlanok vére. Ami egészen november 4-ig fenntartható is volt, hiszen a városban még a hadsereget is sikerült átállítani a felkelők oldalára.

https://debrecen.offmedia.hu/assets/images/klte-elott-2016-10-18-17-05-38.jpg

Tüntetők Kossuth Lajos Tudományegyetem előtt

 

https://debrecen.offmedia.hu/assets/images/peterfia-tuntetes-2016-10-18-17-06-22.jpg

Tüntetők a Péterfia utcán

Debrecenben a frissen megalakult forradalmi bizottmány (elnöke Mensáros László volt) átvette a város életének az irányítását, akik többek között élelmiszereket küldtek a budapesti forradalmároknak. A sztrájk megbénította a várost, nem dolgoztak az emberek, nem jártak a villamosok, nem működtek a telefonok.

1956. november 3-án este viszont már arról érkeztek hírek, hogy Debrecent körülvették a szovjet csapatok, november 4-én hajnalban már lőtték a Kossuth laktanyát. „Mi egymásra néztünk, hiszen már nemzetőrök voltunk, az ágyaink alatt ott volt a fegyver. Azt láttuk, hogy a diákszállónkat négy tank körülvette. Azt hittük, mindennek vége, hiszen egy vékony téglaépületben voltunk. Remegtünk, mint a kocsonya. Egyszer csak minden tankból úgy derékig kiemelkedett egy katona – nyilván parancsra. Így akarták provokálni a felfegyverzett egyetemistákat, hátha valaki onnan kilő, és akkor van miért visszavágni. De mi is féltünk, nehogy valaki elveszítse a józan eszét, géppisztollyal eleve őrültség lett volna tankok ellen harcolni. Aztán ezek a tankok elmentek” - idézi fel emlékeit Filep Tibor debreceni történész.

Az egyetemisták ezután katonaruhába bújtak, felvették a géppisztolyaikat, és a klinikatelepen keresztül átmentek az egyetemre. Nem tudták, hogy Kádár kormányt alakított, semmilyen hírt nem kaptak. Reggel 8 óra körül jött a portás, tőle tudták meg, hogy a szovjet csapatok megszállták Debrecent, hogy szétlőtték a Kossuth laktanyát, a postát. Ezután hozták meg a kényszerű döntést, hogy leteszik a fegyvereket. Mire ez megtörtént, már megérkeztek a tankok a város korábban elmenekült kommunista vezetőivel.

https://debrecen.offmedia.hu/assets/images/posta-epulete-2016-10-18-17-06-49.jpg

A posta épülete a Déri tér felől

Később, a forradalom teljes leverése és a megtorlása után a politikai hatalomnak egy célja maradt: az emberek emlékezetéből is kitörölni '56-ot. A debreceni Gépipari Technikum érettségizett diákjainak egy részét a forradalomban való részvételért 7-15 éves börtönbüntetésre ítélték. 1956. november 3-án fegyvereket szállítottak a Fazekas Mihály Gimnáziumba, a Helyőrségi Katonai Tanács megbízásából. A Gépipari Technikum a gimnáziummal szomszédos kollégiumban lakó tanulói november 4-én hajnalban 10 géppisztolyt, 25 dobtárat és lőszert rejtettek el az épület egyik lépcsője alá. A diákok később leérettségiztek, és munkába álltak. 1957 szeptemberében renoválás közben megtalálták a fegyvereket, és viharos gyorsasággal kinyomozták, kik helyezték el a géppisztolyokat, a lőszert. Fegyverrejtegetés vádjával statáriális katonai bíróság elé állítottak tíz fiatalembert. Ők akkor már csíkos rabruhában várták az ítéletüket. Fellebbezésnek nem volt helye.


2019.10.22
 

 2019.10.18
Felhívás végzett diákoknak.>>> 

 


2019.10.17

 Győri Judit programkoordinátor: "Elsősorban 10-11. évfolyamos középiskolások számára hirdetjük a programot, de amennyiben úgy látják, hogy a 9. évfolyamosok számára is érdekes lehet, akkor természetesen örömmel látjuk őket is a programunkban.
Célunk, hogy 60 ózdi 7. osztályos gyermeknek találjunk olyan kortárs segítőket, akik heti 1 órában online (skype segítségével) egy tantárgyból tudnának foglalkozni velük. A diákoknak okt. 28-án tartanánk egy találkozót, ezért szeretnénk, ha eddig a dátumig minél több diákot meg tudnánk keresni (jelentkezést ezen dátum után is elfogadunk). Kérem, hogy legyen szíves továbbítani a felhívást az illetékesek felé, illetve amennyiben megoldható, nagyon örülnék, ha lehetőséget kapnék arra, hogy a programról személyesen is beszéljek a diákoknak esetleg egy osztályfőnöki óra keretén belül."

 


2019.10.16

A Debrecen Business Service Centers Kerekasztal BSC KARRIER KÖRÚT címmel 2019. október 22-én délután nyílt napot rendez középiskolás diákok számára.

 A rendezvény célja, hogy egy kellemes, játékos esemény keretében lehetőséget teremtsünk arra, hogy a hozzánk látogató diákok bepillanthassanak a Debrecen BSC Kerekasztal nagyvállalatainak (BT - British Telecommunications, Diehl Aviation Hungary Kft., Flowserve Hungary Services Kft., IT Services Hungary Kft., NI Hungary Kft., United Call Centers Kft., transcosmos Kft.) irodai környezetébe, s egy-egy interaktív csapatjáték erejéig találkozhassanak kollégáinkkal.

A játékok olyan kompetenciákra építenek, amelyek nélkülözhetetlenek az üzleti szolgáltató szektorban való sikeres karrierépítéshez, így szándékunk szerint a délután során szerzett élmények, tapasztalatok, tanulságok segítheti a résztvevőket a pályaválasztásban.

 

Az esemény menete:
A jelentkezők 3 csoportra lesznek osztva s csapatonként 3 céges helyszínt látogatnak meg (az utazást kisbuszokkal biztosítjuk).
A rendezvény ideje alatt felnőtt kíséretet biztosítunk, kísérő tanár jelenléte így nem szükséges. Kérjük viszont, hogy a részvételhez a szülői felelősségvállalási nyilatkozatot a diákok a rendezvényre kitöltve, és szülő/gondviselő által aláírva hozzák magukkal. Enélkül nem tudjuk sajnos őket az eseményen fogadni.
 
15:15 Érkezés a Dósa Nádor térre, csoportok beosztása, buszok indulása az első céges helyszínre (csapatonként különböző)
15:45 Érkezés az első céges helyszínekre: BT / Diehl Aviation / vagy IT Services
15:45 - 17:00 Programnyitó üdvözlés, Interaktív csapatjátékok
17:00 - 18:00 Utazás a 2. céges helyszínre: United Call Centers / Flowserve / vagy transcosmos, interaktív csapatjátékok
18:00 - 18:35 Utazás a esemény záró helyszínére: NI Hungary Kft.
18:45 - 20:15 Záró esemény, interaktív csapatjátékok, eredményhirdetés, frissítők, szendvicsek
20:30 Buszok indulása vissza a Dósa Nádor térre

 

Mindenkit bátorítunk a részvételre! 

 

Regisztrációs link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebU1F2m6jICunlmAXEySY_-ji2UsfaBKsgFR61QWLibUC7Eg/viewform?usp=sf_link

 

Kérem, hogy az eseményre regisztrálók a gimnáziumi titkárságon is jelentkezzenek, hogy erre a napra iskolai kedvezményt is igénybe tudjanak venni!

 


2019.10.15

A Lilla Téri Általános Iskola Komplex Versenyfelhívása

A Debreceni Egyetem Informatika Kar Regionális Programozó Csapatversenye

A Közép-európai Brókerképző Alapítvány pénzügyi vetélkedője: Tőzsdejáték Középiskolásoknak

A Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület versenyfelhívása2019.10.11
ERASMUS+ programban a csehországi Humpolec városában december 5-től 15-ig a következő tanulók vesznek majd részt:
Vajda Anna, Szaporán Ákos, Kovács Aurél Márk, Szilágyi Levente, Hüse Noémi, Görög Nóra, Orosz Renáta, Cséke Réka, Rácz Vivien, Köteles Balázs, Bodó Bence, Ákos Erik. Kisérők: Molnár Orsolya és Szilágyi József végzős tanárszakos hallgatók.

Kapcsolattartó Szilágyi József, telefon 06302240807, email sziljoco@gmail.com

2019.10.11
2019. október 5. és 20. között hetedik alkalommal rendezik meg az Európai Unió tagállamaiban - de számos más országban is - a Programozás Hetét. Ehhez a rendezvénysorozathoz kívánunk csatlakozni egy versenyfelhívással.

Egy nagyon egyszerű kétszemélyes játék számítógépes megvalósítása a feladat, ahol a felhasználó ellenfele a számítógép, mint mesterséges intelligencia kell legyen. A játék megnevezésére, a szabályok megfogalmazására a verseny kezdetén kerül sor október 14-én hétfőn 16:00-kor a 08-as teremben. A feladat kihirdetése után elbúcsúzunk egymástól a másnapi viszontlátásig, így mindenki szabad eszköz- és forráshasználattal otthonában kódolhat. A gépi gondolkodás algoritmusának felépítéséhez az internet használható, de a forráskódot a verseny résztvevőjének kell elkészítenie. Másnap október 15-én 14:30-kor találkozunk az iskolai könyvtárban, ahol egyenes kieséses rendszerben az elkészített mesterséges intelligenciák, emberi közreműködéssel megküzdenek egymással. Ez úgy történik majd, hogy az A gép lépését a B számítógépen a B felhasználó írja be, és a B gép lépését az A gépen az A felhasználó rögzíti.

Mindenkit biztatok a részvételre! Korlátozott számban szurkolók is jöhetnek.


2019.10.10
Idén októberben ismét rajtol az immár 10 éves K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő, a K&H Csoport egész tanéven átívelő, hiánypótló pénzügyi edukációs programja. Versenyünkben a diákok játszva ismerkedhetnek a pénz világával, képességeiket csapatmunkában tehetik próbára, miközben már a felkészülés során értékes tapasztalatokkal gazdagodnak. A vetélkedőre 2019. október 4-től 2020. január 21-ig nevezhetnek az általános és középiskolások.
 
A jubileumi év fontos állomás az életünkben, amit emlékezetes módon szeretnénk megünnepelni: a legfelkészültebb csapatok és felkészítőik esetében megdupláztuk a nyeremények értékét, hogy ezzel köszönjük meg a vetélkedőbe fektetett munkájukat. A kiemelt díjazás mellett a vetélkedő lebonyolításában is izgalmas változásokkal találkozhatnak majd a résztvevők.
 
A vetélkedő tudásanyaga a vigyázz#KáPé vlog, amely a fiatalok tanulási és médiafogyasztási szokásához igazodva készült el és a verseny weboldalán keresztül bárki számára ingyenesen elérhető. Az ismeretek elmélyítését mobilapplikáció segíti. A felkészülésben pedig bankfióki mentorprogramunk is a csapatok rendelkezésére áll majd.
A verseny részletei >>>


2019.10.10
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara az idén is meghirdeti tanulmányi versenyét középiskolások számára.

Az Ihrig Károly Tanulmányi Versenyre (IKTV) azok a 9-13. évfolyamos, középiskolai diákok pályázhatnak, akik érdeklődnek a gazdaságtudományok, és az egyetemi élet iránt, szeretnek játszani, és nem félnek a kihívásoktól! Ha kipróbálják magukat versenyünkön nemcsak karunkkal ismerkedhetnek meg, de gazdaságtudományi ismereteiket is bővíthetik.

Az IKTV-t minden évben más-más tudományterület kiemelésével, de azonos lebonyolítási struktúrában rendezzük meg. A 2019/20-as tanév őszi félévében, a sporttudományi és sportgazdasági ismeretek kerülnek előtérbe.

A X. Ihrig Károly Tanulmányi Verseny ez évi kidolgozandó témája:
„A JÖVŐ SPORTJA, VAGY A SPORT JÖVŐJE?”
Az e-sport hihetetlen térhódítása a XXI. században!
Milyen társadalmi, technológiai, gazdasági lehetőségek kapcsolódnak az e-sporthoz?

Mutassátok be kreatívan, hogyan lehet meggyőzni a szakembereket és a közvéleményt, arról, hogy az e-sportban jelentős társadalmi, technológiai, gazdasági lehetőségek rejlenek! Ti milyen területen használnátok az e-sport adta lehetőségeket (pl. oktatás, képzés, kutatás, stb.)?

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok megoldása semmilyen előképzettséget nem igényel. A célunk az, hogy a megadott tematika segítségével betekintsenek a diákok egy tudományterületbe, megtapasztalhassák van-e affinitásuk annak műveléséhez. A versenyzők és a felkészítő tanárok amellett, hogy élményeket szerezhetnek ezen a vidám vetélkedőn, értékes nyereményekben (Nyugat-európai tanulmányút, Campus Fesztivál bérletek, egyéb tárgynyeremények) is részesülhetnek.

Az IKTV-ről további információt és a versenyregisztrációt a www.econ.unideb.hu/iktv/ honlapon találhatnak.

Várjuk a csapatok jelentkezését!  A jelentkezési határidő: 2019. november 8.

 

 


2019.10.10
A tegnapi (10.09) tűzriadó gyakorlat jól sikerült.

Van két dolog, amire legközelebb ilyen esetben figyelni kell majd:

- Nem szabad az iskola bejáratánál gyülekezni, mert így akadályozzuk menekülő társainkat a kijutásban, illetve megnehezítjük az érkező tűzoltók bejutását az épületbe. A gyülekező helyet a mellékelt tábla jelzi. Ez iskolánk kerítésén van elhelyezve, a Holló László szoborral majdnem szemben. Ez előtt a tábla előtt gyülekezzünk!

- Az osztályok illetve csoportok maradjanak együtt azzal a tanárral, akinek órájáról kijöttek a tűzriadó miatt!

 

 

 


2019.10.08

A Debrecen Business Service Centers Kerekasztal BSC KARRIER KÖRÚT címmel 2019. október 22-én délután nyílt napot rendez középiskolás diákok számára.

 A rendezvény célja, hogy egy kellemes, játékos esemény keretében lehetőséget teremtsünk arra, hogy a hozzánk látogató diákok bepillanthassanak a Debrecen BSC Kerekasztal nagyvállalatainak (BT - British Telecommunications, Diehl Aviation Hungary Kft., Flowserve Hungary Services Kft., IT Services Hungary Kft., NI Hungary Kft., United Call Centers Kft., transcosmos Kft.) irodai környezetébe, s egy-egy interaktív csapatjáték erejéig találkozhassanak kollégáinkkal.

A játékok olyan kompetenciákra építenek, amelyek nélkülözhetetlenek az üzleti szolgáltató szektorban való sikeres karrierépítéshez, így szándékunk szerint a délután során szerzett élmények, tapasztalatok, tanulságok segítheti a résztvevőket a pályaválasztásban.

 

Az esemény menete:
A jelentkezők 3 csoportra lesznek osztva s csapatonként 3 céges helyszínt látogatnak meg (az utazást kisbuszokkal biztosítjuk).
A rendezvény ideje alatt felnőtt kíséretet biztosítunk, kísérő tanár jelenléte így nem szükséges. Kérjük viszont, hogy a részvételhez a fentebb csatolt szülői felelősségvállalási nyilatkozatot a diákok a rendezvényre kitöltve, és szülő/gondviselő által aláírva hozzák magukkal. Enélkül nem tudjuk sajnos őket az eseményen fogadni.
 
15:15 Érkezés a Dósa Nádor térre, csoportok beosztása, buszok indulása az első céges helyszínre (csapatonként különböző)
15:45 Érkezés az első céges helyszínekre: BT / Diehl Aviation / vagy IT Services
15:45 - 17:00 Programnyitó üdvözlés, Interaktív csapatjátékok
17:00 - 18:00 Utazás a 2. céges helyszínre: United Call Centers / Flowserve / vagy transcosmos, interaktív csapatjátékok
18:00 - 18:35 Utazás a esemény záró helyszínére: NI Hungary Kft.
18:45 - 20:15 Záró esemény, interaktív csapatjátékok, eredményhirdetés, frissítők, szendvicsek
20:30 Buszok indulása vissza a Dósa Nádor térre

 

Mindenkit bátorítunk a részvételre! 

 

Csatolt plakát. >>>

Részletes program. >>>

Regisztrációs link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebU1F2m6jICunlmAXEySY_-ji2UsfaBKsgFR61QWLibUC7Eg/viewform?usp=sf_link

 


2019.10.07
Október 8-án (kedden) a nagyszünetben az ejtőernyőzést népszerűsítő bemutató lesz az aulában.


2019.10.04

Október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja

Az iskolai megemlékezés iskolarádiós műsor formájában történik október 7-én (hétfőn) a 2. tanóra elején.2019.10.02
Szeretettel várunk titeket a 12/D festő és 14/mozgókép- és animációkészítő szak közös kiállításának megnyitóján október 2-án 15:00 órától a Medgyessy B épületében!

Ha nyár, akkor forróság, jégkrém, szünidő, izzadás, klímaváltozás, Balaton, lángos, bikini, tengerpart és szóda! Avagy posztnyári életérzések a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 12/D festő és 14/mozgókép-és animációkészítő szakjának közös kiállításán, amelyen diákjaink elsősorban festészeti és grafikai munkákat mutatnak be.

Kiállítók:
BÖSZÖRMÉNYI Csilla / DUDÁS Evelin / FÁBIÁN Dániel / GALSI Angelika / GONDA Bianka / JENEI Anna / KOVÁCS Gergő / MIKÓ Ramóna / NAGY Fruzsina / PÉNTEK Petra / RÉNYAI Petra / SZEMENYEI Dalma / TAKÁCS Tamás / TAR Tímea Patrícia / TÓTH Anna / TÓTH Evelin / TÖRÖK Anna / TÖRÖK Sarolta / VIGH Péter / ZSÓLYOMI Bernadett Anikó

Megnyitó: 10. 02. (szerda) 15:00 MFG-B Galéria (Debrecen, Angyalföld tér 7.) A művek a földszinti és az első emeleti kiállítótérben tekinthetőek meg!

A kiállítást megnyitja: SZABÓ Károly DLA képzőművész Közreműködők: 14/tánc szak, koreográfia: POROSZLAY Éva A kiállítást rendezte: KOMLÓDI Judit, VÁCZI Lilla Éva

A kiállítás időtartama: 2019. 10. 02. - 2019. 11. 04.

MFG-ART 2019

2019.10.01

DESZTVII 7. Debreceni Egyetemi Színjátszó Találkozó 2019.október 15-19

DESZTVII program Október 15. Kedd 19:00 Slam Poetry verseny a Debreslam és a DESZínház koprodukciójában – immár harmadjára. (DESz24) Október 15. – 16. Malter – Díjátadó Díszvendégek: Hajdu Szabolcs és Török Ferenc Október 17. Csütörtök 17:00 Megnyitó 60’ (Horváth Árpád Stúdiószínház) A vendégeket köszönti: Gemza Péter Megnyitja: Dr. Duffek Mihály 18:00 ADY-ÁK Színpad: Mrožek: A nyílt tengeren 50’ (Horváth Árpád Stúdiószínház) 19:30 DESz - Alkalmi Társulat: Oswald és Zénaide 35’(DESz24) 21:00 Szakmai beszélgetés - Bakota Árpád színművész, Lőkös Ildikó dramaturg, Regős János MSZJSz elnök, Mercs János színművész, moderál: Dr. Lukovszki Judit: (Nagyerdei Víztorony) Október 18. Péntek 17:00: SGR Projekt (Székelyudvarhely) - A Kisherceg visszatér 50’ (DESz24) 18:30 Sziveri János: (rend.: Formanek Csaba): Szelídítés 60’ (Horváth Árpád Stúdiószínház) 20:00 Pólik József: Szemünk fénye - felolvasó-játszó színház 75’(DESz24) 21:45 Szakmai beszélgetés (Nagyerdei Víztorony) Október 19. Szombat 17:00 Gyöngy Dániel: Fehér – 60’ (Egyetemi Református Templom) 18:30 JESZ: Philoktétész 70’(Horváth Árpád Stúdiószínház) 20:00 DESz – Somogyi Tibor: Bábuk 60’ (DESz24) A Bábuk trailere ide kattintva nézhető meg. 21:15 Szegedi Egyetemi Színház: Evangélium - Jagos és Tamás apokrif 50’ (Horváth Árpád Stúdiószínház) 22:15 Szakmai beszélgetés, fesztiválzárás (Csokonai Színház nézőtéri büfé) Minden program ingyenes. 


2019.10.01

Versenykiírás >>>


2019.10.01


2019.10.01
A Magyar Közgazdaságtudományi Társaság Elnökének figyelemfelhívó levele a 2019/2020-as tanévben induló V4. közgazdasági diákolimpiáról. >>>


2019.10.01
Tutorált fiatalokat keresünk! – MATEHETSZ Pályázati felhívás
Jelen pályázati felhívás keretében olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik magyarországi lakhellyel rendelkeznek, - a 2019-es évben betöltik a 12. életévüket, és nem a 2019/2020-as tanévben érettségi vizsgáznak- és kiemelkedő eredményeik alapján a tutorrendszerbe kerüléshez ajánlást kapnak köznevelési intézmény/szakszolgálat/háttérintézmény pedagógusától, fejlesztő szakemberétől, a tanulót ismerő szakkör/fejlesztő műhely/kulturális egyesület stb. vezetőjétől, a Tehetségek Magyarországa projekt keretében vagy más programban, csoportban működő további szakembertől
A
 mellékelt pályázati felhívásban olvashatja el a tutorált felhívás részleteit!


2019.09.27

Életmese felolvasó- és illusztráló verseny >>>

Origó matematika verseny angol nyelven >>>


2019.09.27
Kedves Pedagógusok! Kedves Diákok!
A Mozaik Kiadó a XIII. Nemzetközi Internetes Tanulmányi Versenyére várja az általános és középiskolásokat!

Szállj versenybe! - Mert itt mindenki nyer!

A diákok
- elsősorban tudást és elismerést, ha megoldják mind az 5 forduló feladatsorát;
- akik a versenyünkre beneveznek, ajándékot kapnak, amit a számlával együtt küldünk el;
- akik beneveztek és legalább 4 internetes fordulót megoldanak, azok között 2 rollert és 1 gördeszkát osztunk ki, amelyet az ünnepélyes eredményhirdetéskor adunk át.

A pedagógusok, akik
- legalább 10 tanulót neveznek be díjfizetés mellett a versenyünkre, kérésre 2020. évi határidőnaplót küldünk ajándékba;
- legalább 20 tanulót neveznek be díjfizetés mellett a versenyünkre, kérésre kódot biztosítunk nekik a mozaBook Personal használatához.

Az iskolák
- számára idén is magas összeggel hirdetjük meg pályázatunkat szeptember végén. Figyeljék hamarosan megjelenő felhívásunkat!

Szállj versenybe! - Mert megéri!
A legfontosabb tudnivalók: Általános iskolások Középiskolások
A választható tantárgyak száma 14 7
A fordulók száma 5+1 5
A verseny díja 2300 Ft / tantárgy / fő / év 2900 Ft / tantárgy / fő / év
Ingyenes bónusz feladatsor van van
Nevezési határidő: 2019. szeptember 30.
Pótlólagos nevezésre még 2019. november 22-ig lesz lehetőség.
Az 1. forduló 2019. október 14-től indul.

További információt a honlapunkon olvashat:
www.mozaikkiado.hu/verseny/versenyfelhivas

Kérdéseikkel fordulhatnak a verseny szervezőjéhez (06-62-554-665 vagy verseny@mozaik.suli.hu) és a terület referenséhez is.

Feltétlenül olvassák el a részletes Versenyszabályzatunkat is!

Üdvözlettel:
Pamukné Szirányi Ilona
versenyszervező


2019.09.27

Fuss Te is ott, ahol máskor a repülők járnak!

 

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Debrecen International Airport Kft. és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a Wizz Air Debrecen Airport Run névre keresztelt futóverseny, melynek ezúttal is egy különleges helyszín ad otthont.

 

A futóverseny célja a futás és az egészséges életmód népszerűsítése a sportolni vágyók körében, illetve kikapcsolódási lehetőség biztosítása a családok számára egy exkluzív környezetben. A verseny résztvevői betekintést nyerhetnek a debreceni repülőtér életébe és ott futhatnak, ahol máskor a repülők járnak!

 

TÁVOK

2,5 km egyéni 🏃‍♀

5 km egyéni 🏃‍♂

5 km családi 🏃‍♀🏃‍♂🏃‍♀🏃‍♂

 

📝 A látogatói jegy INGYENES, de regisztráció köteles!

Regisztráció itt:  http://bit.ly/2MIjudr

 

INFORMÁCIÓ ÉS PROGRAMOK

 www.debrecenairport.com/index.php/debrunwayrun

 

 HA KÉRDÉSED VAN

📧 airportruninfo@debrecenairport.com

 +36 20 923 8237

 

A nevezési díjak és a programok változtatásának jogát fenntartjuk."2019.09.27
Kásler: Minden diák 2000 eurót kap a kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokra

A kormány 90 milliárd forintot fordít a kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokra, amelyeken a 9. és a 11. évfolyamra járó diákok vehetnek részt – közölte az emberi erőforrások minisztere csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Kásler Miklós emlékeztetett arra, hogy összesen 140 ezer diák szabadon választhatóan két-két hetet tölthet el egy olyan országban, amelynek a nyelvét tanulja. A tanulók az út alatt 20-25 órás nyelvtanfolyamon vehetnek részt, és a szállásukat is idegen nyelvi környezetben, lehetőleg családoknál próbálják megoldani.

A kormány fejenként 2000 euróval az utazás összes költségét állja – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, akkor lehet jól megtanulni egy nyelvet, ha azt idegen közegben gyakorolják a diákok, ezt pedig a kormány egy világon egyedülálló nyelvtanulási lehetőséggel támogatja.

A magyarok támogatják ezt a programot, a szimpátiaindex 90 százalék feletti – mondta Kásler Miklós, aki szerint ez azt jelenti, hogy az emberek megértették a nyelvtanulás fontosságát.

forrás: https://24.hu/belfold/2019/09/26/kasler-minden-diak-2000-eurot-kap-a-kethetes-kulfoldi-nyelvi-tanfolyamokra/


2019.09.25
Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról >>>
Szülői igényfelmérő nyomtatvány >>>


2019.09.24


2019.09.23

Kedves Medgyessys Diákok!

Agócs Helga vagyok, iskolai szociális segítő. Ez a tevékenység a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatása, mely 2018. szeptember óta van jelen az intézményben.

 Milyen problémával tudsz hozzám fordulni?

Ø  Iskolához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal vagy pedagógusokkal), valamint

Ø  Családon belüli konfliktusok (pl. veszekedés, válás, haláleset, anyagi nehézségek, függőségek és szerhasználat).

Ha diákként a fenti problémák bármelyikét érzékeled valamely társadnál, keress bizalommal!

Miben lehetek a segítségedre szociális szakemberként?

Ø  Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés diákoknak.

Ø  Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése.

Ø  Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény által szervezett programokon való részvétel. Közösségi programok, családi programok, táborok szervezése.

Ø  Készség- és személyiségfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés csoport formában - prevenciós célból.

Ø  Részvétel szülői értekezleten, fogadóórán. Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein. A szülők segítése az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.

Ø  Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, illetve mediálás a tanár-diák és szülő-gyermek kapcsolatban. Közvetítőként segítem a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.

Ø  Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről és az ehhez kapcsolódó ügyintézésről. Tájékoztatás nyújtása az elérhető szociális ellátásokról és intézményekről.

Ø  Közvetítés szolgáltatásokhoz (pl. pszichológiai tanácsadás, mediáció), gyakran az iskolapszichológussal együttműködve.

Ø  Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálom a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz és figyelemmel kísérem a problémamegoldó folyamatot.

 Bármilyen beszélgetésen, az elhangzottakkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli az iskolai szociális segítőt mint jelzőrendszeri tagot.

Szolgáltatást biztosító intézmény neve:

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A

Tel, Fax: +36-52/411-133, +36-52/447-724 Készenléti telefonszám: +36-52/447-724 (0-24-ben hívható)
E
-mail:
csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu

Óvodai és iskolai szociális segítő neve és elérhetősége:

Agócs Helga

Intézményi tartózkodási idő: kedd 12.00 – 16.00 és péntek 8.00 – 12.00

Fogadóóra: kedd 12.00 – 14.00

Helyszín: Medgyessy Ferenc Gimnázium, földszint, szülői fogadó (78-as szoba)

Telefonszám: +36-30/143-65372019.09.18

Óraáthelyezések lesznek a Kisérettségi miatt a 20-as teremből

2019.09.20. péntek

1. óra 10.D Köröskényiné Juhász Anikó 71
2. óra 8.E Földiné Ádámkó Eszter 224
3. óra 9.Sáv (francia nyelv) Kerekes Emese 16
4. óra 12.D Katona Kornél 16
5. óra 10.D Köröskényiné Juhász Anikó 16
6. óra 12.A Turján Tünde 16

 2019.09.23. hétfő

1. óra 12.E Szép Magdolna 16
2. óra 10.E Szép Magdolna 16
3. óra 12.E Sztankó Tamás 16
4. óra 11.Sáv (angol nyelv) Szanyi Gabriella 16
5. óra 12.Sáv (német nyelv) Molnár Márta 16
6. óra 9.E Valuchné Váradi Zsófia 16


2019.09.18
Csontváry természete
Valós idejű audiovizuális installációk Csontváry Kosztka Tivadar halálának 100. évfordulója, valamint a MODEM 13. születésnapja alkalmából egy rendkívüli projektre invitáljuk a diákokat és a pedagógusokat szeptember 28. és október 6. között. >>>

2019.09.18
A Magyar Tolkien Társaság idén tizennegyedik alkalommal hirdeti meg az Országos Tolkien Levelező Versenyt általános és középiskolás diákok csapatainak, valamint 15 év fölötti egyéni versenyzőknek.
A verseny során egyrészt az a célunk, hogy megismertessük és  megszerettessük az iskolás korosztállyal J. R. R. Tolkien nyelvészprofesszor és mítoszteremtő, A Gyűrűk Ura című világhírű regény szerzőjének műveit, másrészt a versenyfeladatokkal olyan alapvető készségeket is szeretnénk fejleszteni, mint az értelmező olvasás, információkeresés, szövegalkotás, csapatmunka és kreativitás. A szokásos csapatverseny mellett idén is indítunk egyéni kategóriát azoknak kedvezve, akiknek nem sikerül csapattársakat gyűjteniük, vagy esetleg már kinőttek az iskolapadból. Hetedik alkalommal hirdetjük meg az angol nyelvű, nemzetközi egyéni kategóriánkat
is, amely nyelvgyakorlásnak is kitűnő lehet a nyelvvizsgára készülőknek, vagy azoknak, akik a tudásukat szeretnék szinten tartani nyelvvizsga vagy érettségi után.
Kérjük Önt és az iskola tanárait, hogy a verseny hírét juttassák el a diákokhoz! A verseny plakátja letölthető innen: >>>
A részletes versenykiírás a Magyar Tolkien Társaság honlapján található: >>>
(Ugyanezen a linken, az oldal alján elérhetőek a jelentkezési űrlapok és letölthető innen a papír alapú csapatos jelentkezési lap is.)
A verseny jellegének bemutatására tekintsék meg a korábbi évek feladatlapjait és a legjobb megoldásokat a balogunkon!
Esetleges felmerülő kérdéseikkel keressenek minket bátran a tlv@tolkien.hu email címen.
Köszönjük a közreműködését, eredményes tanévet kívánunk!
Karakas Dániel 
főszervező


2019.09.18
A FLEX Hungary egy teljeskörű ösztöndíj, mellyel egy tanévet töltenek az USA-ban középiskolások, miközben önkéntes fogadó családoknál élnek. Az ösztöndíjat az amerikai kormány (U.S. State Department) biztosítja. Magyarországon az USA budapesti nagykövetségével működünk együtt, valamint az EMMI is jóváhagyta a programunkat. A FLEX Hungary ösztöndíjasok első generációja már az USA-ban van és megkezdték az ottani tanulmányaikat. A 2020-2021-es tanévre október 17-ig pályázhatnak jó angoltudással rendelkező 9. és 10. évfolyamos diákok. A pályázati feltételek összefoglalva megtalálhatók a Facebook oldalunkon.  Az USA Nagykövetsége oldalán is megtalálható a FLEX program leírása: https://hu.usembassy.gov/hu/education-culture-hu/educational-exchanges-hu/flex-hu/   A csalad.hu a nyár elején írt rólunk: https://csalad.hu/cikk/joval-tobb-mint-szimpla-nyelvtanulas-flex-programmal-az-usa-ba


2019.09.14
Néhány változtatás, terem és óra cserék történtek a visszajelzések alapján a lehető legjobb órarend érdekében.
Érvényes hétfőtől.

Osztályok órarendje

Osztályok összesített órarendje

Tanárok órarendje

Tanárok összesített órarendje

Tantermek órarendje

Tantermek összesített órarendje

2019.09.12
"Hajdú-Bihar megye napilapja, a Napló ismét nagyszabású állásbörzét szervez Debrecenben, a Lovardában 2019. szeptember 18-én, 9-től 17 óráig.
Célunk közvetlen találkozási és egyeztetési lehetőséget teremteni a megye foglalkoztatói és munkavállalói számára. A rendezvény elősegítheti a fiatal tanulók pályaválasztási orientációját, illetve kapcsolódási pontot találhatnak a különböző vállalatokkal és cégekkel.
 Várunk minél több 11 és 12 évfolyamból érkező iskolás osztályokat állásbörzénkre, hogy bepillantást nyerjenek a munka világába."


2019.09.12

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara hat különböző szakkört indít a 2019/2020-as tanév első félévében középiskolás diákok számára.

A szakkör a jelentkező diákok számára térítésmentes, az EFOP-3.4.4-16-2017-00023- „Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében”, valamint az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 -  „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című projektek keretében kerül megvalósításra.

A szakkörök általában kéthetente péntek délutánonként lesznek. (Az indulás várható időpontja szeptember 20-a után)
 

"Barkács" (hardverprogramozás) szakkör

A szakkör oktatója: Vas Ádám

 

Kezdő programozó szakkör

Oktató: Biró Piroska

 

3D modellezés szakkör

Oktató: Papp Ildikó

 

Nulladik évfolyam - előkészítő (programozás)

Oktató: Bertók Csanád

 

Nulladik évfolyam – előkészítő (matematika)

Oktató: Noszály Csaba

 

Algoritmika szakkör (Haladó programozás)

Oktató: Kósa Márk

 

Részletek az alábbi weblapon:

https://www.inf.unideb.hu/hu/szakkorok
Jelentkezéseket az alábbi felületen keresztül várjuk:

Szakkörök középiskolásoknak2019.09.12

FELHÍVÁS
Georgikon Biológia Tanulmányi Verseny
2019/2020. tanév
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely

Biológia tanulmányi verseny középiskolai tanulóknak

A verseny célja: A tanulók továbbtanulásra, érettségire való felkészülésének elősegítése

A verseny résztvevői: A versenyben bármely hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű középiskola tanulói évfolyamtól függetlenül részt vehetnek, azonban a feladatok a magyarországi középiskolai biológia tananyag egészét érintik.

Részvételi lehetőség: A PE Georgikon Kar honlapján (https://www.georgikon.hu/verseny/) október, november és december hónapokban biológia feladatsorokat teszünk közzé, melyek megoldásait a versenyben regisztráló tanulók e-mailben küldhetik vissza. A legtöbb jó megoldást beküldő tanulók részére 2020. januárjában Keszthelyen döntőt rendezünk.

A verseny díjazása:

 1. díj 1 db tablet
 2. díj 50.000 Ft értékű könyvutalvány
 3. díj 30.000 Ft értékű könyvutalvány

Tovább is van...2019.09.11
Kesztyűvel vezérelhető számítógépes pingpong, gitározó robot, kerékpárral hajtható versenyautó, mágneses golyópálya, LEGO-ból készült 3D nyomtató és üdítőautomata – néhány példa azokból a projektekből, amelyeket középiskolás diákok vonultattak fel az elmúlt években a Kutatók Éjszakáján az Agórában. A hagyományokhoz híven az élményközpont idén is teret ad azoknak a középiskolás fiataloknak és tanáraiknak, akik szívesen bemutatják a nagyközönségnek saját fejlesztéseiket, találmányaikat, egyedi kísérleteiket, tudományterületük érdekességeit, népszerűsítve a természettudományokat. Az Agóra minden projekt számára egy bemutatkozó standot biztosít az élményközpont Interaktív terében, de lehetőség van a szemináriumi termekben előadások, prezentációk vagy workshopok megtartására is. A program 2019. szeptember 27-én, pénteken 15 órától 21 óráig tart és ingyenesen látogatható. Jelentkezz Te is! Ha szívesen elhoznád a projektedet az Agórába a Kutatók Éjszakáján, bátran írj nekünk, legkésőbb szeptember 24-ig a kapcsolat@agoradebrecen.hu email címre.
Gyere, mutasd meg, mit tudsz és légy részese a sikernek!

A rendezvény plakátja itt,webes ismertetője pedig itt található.


2019.09.11

A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés, valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium a 2019/2020-as tanévben is meghirdeti a „Országos Haditorna Versenyt”.

Tovább 2019.09.10
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal általános és középiskolás tanulóknak meghirdeti „A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények” című művészeti versenyt.

A versenykiírás ide kattintva érhető el.


2019.09.10
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ebben az évben is több programmal képviselteti magát a Kutatók
Éjszakája c. rendezvényen. Idén a rendezvény napja szeptember 27.
(péntek) lesz.


A program a képre kattintva tekinthető meg.


2019.09.08
Szeptember 26-án (csütörtökön) a 8. órában Katona Kornél tanár úr (bevezető)  előadást tart CERN-ről az iskola könyvtárában. Ennek apropója, hogy 30-án, 4 napra a 11.A osztályból Bartáth Simon, Barta Zsuzsa és Burai Szabolcs kutazik Genfbe vele együtt.


Kép: CERN / LHC


2019.09.08
A hétfőtől (szeptember 9-től) érvényes órarendek:

Osztályok órarendje

Osztályok összesített órarendje

Tanárok órarendje

Tanárok összesített órarendje

Tantermek órarendje

Tantermek összesített órarendje


2019.09.08
Somogyi Tibor színjátszás délutáni rekreációs foglalkozásának és kreatív írás délutáni tehetséggondozó foglalkozásának bemutatója tanár úr képére kattintva indul.


2019.09.05
Fontos tudnivaló:
Kérjük, ne regisztráljon senki, és ne fizessen be semmit a SuliBox szolgáltatásra addig, amíg fel nem mértük az igényeket. Jelezzétek az igazgatóhelyettesi irodában, hogy szeretnétek SuliBoxos szekrényt!
(Az előző tanévben a csekély érdeklődés miatt nem indult nálunk a szolgáltatás, a befizetéseket vissza kellett kérni.)


2019.09.01
Az ünnepélyes tanévnyitó 2019 szeptember 2-án 8 órakor kezdődik. Az első tanítási napon négy óra lesz megtartva (tanévnyitó ünnepség és három osztályfőnöki óra).

A szakképzős tanévnyitó az 5. órában lesz.

Változott a csengetési rend:
1. óra 8:00 - 8:45
2. óra 8:55 - 9:40
3. óra 9:50 - 10:35
4. óra 10:45 - 11:30
5. óra 11:50 - 12:35
Tehát a nagyszünet nem a 3. óra után, hanem a 4. után lesz. A menzások 11:30-tól ebédelhetnek. Az 5. óra utáni csengetési rend változatlan.

A csengetési rend változása miatt módosult a Házirend is.

Az új tanév órarendje itt található: http://www.medgyessygimnazium.hu/documents/mfg_orarend_2019-2020_v01.pdf


A 2018/2019 tanév hírei ide kattintva érhetők el.